Download Print this page

Philips 6914930PH User Manual page 79

Led wall lamp
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
HR
Upute za korištenje svjetiljke LivingColors
Zahvaljujemo vam na kupnji stropne svjetiljke LivingColors tvrtke
Philips!
Svjetiljka LivingColors posebno je dizajnirana kako bi vam omogućila da
uz boje i svjetlo u svom domu stvorite željeni ugođaj.
Prije prve uporabe svjetiljke LivingColors pažljivo pročitajte ove upute
i spremite ih za buduće potrebe. Prateći naše smjernice, uživat ćete u
punoj funkcionalnosti svjetiljke LivingColors tvrtke Philips.
Važno:
-Pažljivo izvadite dijelove iz pakiranja.
-Provjerite jeste li dobili sve dijelove.
-Proizvođač preporučuje pravilno korištenje rasvjetnih tijela! Stoga
obavezno slijedite ove upute kako biste osigurali pravilnu i sigurnu
montažu i funkcioniranje rasvjetnog tijela te ih spremite za buduće
potrebe.
-Rasvjetno tijelo treba priključivati isključivo izravno na strujno
napajanje.
-Rasvjetno tijelo treba montirati isključivo na strop.
-Ako niste sigurni, zatražite savjet od kvalificiranog električara ili se
obratite prodavaču. Pazite da rasvjetno tijelo postavljate sukladno
odgovarajućim propisima. Određeni propisi nalažu da rasvjetna tijela
postavi kvalificirani električar (npr. Odjeljak P za UK)
-Obavezno čvrsto zategnite vijke na priključku.
-Rasvjetno tijelo treba montirati na površinama s normalnim svojstvima
zapaljivosti.
-Montirajte rasvjetno tijelo izvan dohvata djece.
-Ako se rasvjetno tijelo montira na metalnu površinu, ta površina mora
biti uzemljena ili povezana s ekvipotencijalnim provodnikom prilikom
montaže.
-Pazite da prilikom montaže ne bušite kroz električne kabele ili neke
druge prepreke u zidu ili stropu.
-Ako se rasvjetno tijelo montira na kutiju na stropu ili zidu, obavezno
najprije stavite poklopac na kutiju (npr. Nizozemska).
-Električni kabeli nikada se ne smiju prikliještiti ili saviti između
rasvjetnog tijela i površine za montažu.
-Obavezno razmotrite sve tehničke specifikacije rasvjetnog tijela.
Provjerite informacije na naljepnici na rasvjetnom tijelu i u ovim
uputama.
Montaža stropne svjetiljke LivingColors
1.Obavezno izolirajte napajanje prije montaže, održavanja ili popravka.
2.Ogolite žice na način naznačen na dijagramu
3.Ako na stropu već postoji kutija s priključcima za stropne svjetiljke,
izravno je povežite tako da njenu ploču vijcima pričvrstite u priključak
(crtež 3)
4.Ako na stropu ne postoji kutija s priključcima za stropne svjetiljke,
pronađite mjesto na kojem kabeli izlaze iz stropa. Izbušite dvije rupe
u stropu, kao što je prikazano na crtežu 4, najprije umetnite plastične
vijke, a zatim ploču pričvrstite na strop.
5.Povežite kabel za uzemljenje (obično je žute boje s crnim prugama)
na priključak za uzemljenje (označen je ikonom
rasvjetnog tijela (crtež 5).
6.Prilikom montaže pratite odgovarajuću boju žica: plava (N) i smeđa
(L). Te 2 žice na odgovarajući način povežite između strujne mreže i
priključaka unutar baze rasvjetnog tijela.
7.Postavite rasvjetno tijelo na ploču koju ste prethodno pričvrstili za
strop; pričvrstite je s obje strane pomoću vijaka (crtež 7).
8.Utikač iz stativa umetnite u svjetiljku – pazite da čujete škljocanje
(crtež 8).
9.Postavite svjetiljku na stativ pa LivingColors usmjerite prema stropu
(crtež 9). vjetiljka LivingColors najprije će prikazati dostupne boje.
Duljinu rasvjetnog tijela možete podešavati okretanjem prstena na
sredini postolja, izvlačenjem gornjeg dijela postolja do željene duljine i
ponovnim okretanjem prstena u suprotnom smjeru kako biste fiksirali
položaj (crtež 10). Rasvjetno tijelo možete povući na jednu ili drugu
stranu kako biste pronašli najbolji položaj.
74
MA0 000 021.indd 74
Početak korištenja:
1.Otvorite odjeljak za baterije na daljinskom upravljaču tako da gurnete
gumb na poleđini. Umetnite 3 AAA baterije (+ i – kao što je naznačeno)
(crtež a).
2.Uključite LivingColors kratkim pritiskom na I (uključeno) na gumbu za
uključivanje/isključivanje na daljinskom upravljaču (crtež c.).
3.Stvorite vlastiti ugođaj na sljedeći način:
-dodirivanjem željene boje na kotačiću za odabir boje. Prelaženjem
prstom preko kotačića za odabir boje možete poboljšati boju (crtež d)
-mijenjanjem zasićenosti boje (dodavanjem bijele boje trenutno
odabranoj). Pritisnite (
(crtež a). Na kraju ćete doći do bijele boje.
-zatamnjenjem. Povećajte (
pomoću gumba za zatamnjenje (crtež f).
4.Svjetiljku LivingColors isključite kratkim pritiskom gumba "0"
(isključeno). Svjetiljka LivingColors zapamtit će posljednju postavku boje
za sljedeću uporabu (crtež c).
Postignite više uz LivingColors:
1.Automatska promjena boja
Prijeđite prstom preko kotačića za odabir boje (jedan pun krug) i kratko
pritisnite "I" ("Uključeno"); LivingColors će prijeći u način rada za
automatsku promjenu boja: svjetiljka će automatski početi mijenjati boje.
Možete podesiti brzinu kojom se mijenjaju boje. Brzina se može
podešavati u smjeru kazaljke na satu, od brze (tamnoplava boja na
kotačiću za odabir boje) do spore (ljubičasta) (crtež g). Možete dodirnuti
bilo koje mjesto na kotačiću za odabir boje. Dok je aktivan način rada
za automatsku promjenu boja možete podešavati i zasićenost i svjetlinu
boja.
Kako biste se vratili u način rada statične boje, ponovo prijeđite prstom
preko kotačića za odabir boja, a zatim pritisnite "0". Možete i isključiti "0"
LivingColors i ponovo je uključiti "I". (crtež a)
2.Povezivanje svjetiljki LivingColors
1. Možete upravljati s više svjetiljki LivingColors jednim daljinskim
upravljačem. Svjetiljke LivingColors tako će projicirati istu boju (ili
će istovremeno mijenjati boje). Kako biste povezali nekoliko svjetiljki
LivingColors s jednim daljinskim upravljačem, približite daljinski
upravljač logotipu tvrtke Philips na vrhu svjetiljke i pritisnite "I"
("Uključeno"). Svjetiljka LivingColors zasvijetlit će 3 puta, a zatim će
kratko zatreperiti zelenom bojom. Možete otpustiti gumb. Povezane
će svjetiljke prijeći na posljednju postavku daljinskog upravljača.
- Postupak ponovite za svaku novu svjetiljku LivingColors koju želite
) unutar baze
povezati s drugima.
- Kako biste LivingColors ponovo koristili odvojeno, povežite je s
drugim daljinskim upravljačem na gore opisani način.
2. Može se i jednom svjetiljkom LivingColors upravljati s nekoliko
daljinskih upravljača. Kako biste to postigli, najprije ponovo postavite
jedan daljinski upravljač tako da istovremeno pritisnete i zadržite "0" i
gumbe ( ) 5 sekundi. Zatim držite dva daljinska upravljača blizu jedan
drugom te pritisnite gumb "I" na oba i zadržite ga 7 sekundi. Sada
možete povezati novi daljinski upravljač sa svjetiljkom LivingColors na
gore opisani način.
- Svjetiljke LivingColors koje su povezane s dva (ili više) daljinska
upravljača mogu se kontrolirati pomoću bilo kojeg od tih daljinskih
upravljača.
- Kako biste prekinuli vezu daljinskog upravljača sa svjetiljkom
) za dublju boju ili (
) za pastelniju boju
) ili smanjite (
) intenzitet svjetla
2009-08-13 10:20:56

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Philips 6914930PH

This manual is also suitable for:

6914948phLivingcolors generation2