Philips 6914930PH User Manual page 56

Led wall lamp
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Belaidė specifikacija:
Belaidžio radijo dažnių režimo dažnio diapazonas:
Belaidžio ryšio protokolas:
Darbiniai kanalai:
Aplinkos specifikacija:
Temperatūra (darbinė):
Temperatūra (saugojimo):
Santykinė drėgmė:
Turimo seno gaminio išmetimas
Jūsų turimas gaminys yra suprojektuotas ir pagamintas iš
aukštos kokybės medžiagų ir komponentų, kuriuos galima
perdirbti ir naudoti pakartotinai.
Jei gaminys yra pažymėtas ženklu, vaizduojančiu kryželiu
perbrauktą šiukšliadėžę, tai reiškia, kad gaminiui taikoma
Europos direktyva 2002/96/EC
Susiraskite informaciją apie vietines atskiras elektros ir elektronikos
gaminių surinkimo vietas.
Laikykitės vietinių reikalavimų ir neišmeskite turimų senų gaminių kartu
su buitinėmis atliekomis. Tinkamai išmesdami turimus senus gaminius
padėsite apsaugoti aplinką ir žmonių sveikatą nuo neigiamo poveikio.
ET
LivingColors: kasutusjuhend
Täname Teid Philipsi LivingColorsi seinalambi ostmise eest!
LivingColors on eriliselt disainitud värvi ja valguse kaudu koduse
õhkkonna loomiseks.
LivingColorsi esmakordsel kasutamisel lugege seda juhendit väga
hoolikalt ja hoidke see alles. Järgides seda juhendit saate Philipsi
LivingColorsi funktsionaalsusest tunda täit naudingut.
Tähelepanu:
-Võtke osad hoolikalt pakendist välja.
-Kontrollige, kas kõik osad on olemas.
-Tootja soovitab valgusteid õigesti kasutada! Kindlustamaks valgusti
õige ja turvaline paigaldus ja toimimine, järgige alati neid juhiseid ning
hoidke need alles.
-See valgusti on mõeldud ainult otse seinakontakti ühendamiseks.
-See valgusti on mõeldud ainult seinale kinnitamiseks.
-Kui kahtlete, võtke ühendust kvalifitseeritud elektrikuga või
kauplusega, kust seadme ostsite. Veenduge, et paigaldate valgusti alati
nõuetekohaselt. Teatud nõuded näevad ette, et valgusti peaks olema
paigaldatud ainult kvalifitseeritud elektriku poolt (nt osa P UK puhul)
-Kinnitage kruvid alati korralikult.
-Valgusti on sobilik paigaldamiseks tavalistele kergestisüttivatele
pindadele.
-Paigaldage valgusti nii, et lapsed selleni ei ulatuks.
-Kui valgusti on paigaldatud metallpinnale, siis peab pind olema
kokkupuutes maandusjuhtmega või potentsiaaliühtlustusjuhiga.
-Veenduge, et te ei puuri paigaldamise ajal läbi elektrijuhtmete ega mõne
muu seinas või laes esineva takistust.
-Kui valgusti on paigaldatud lae või seina jaotuskarbi külge, tuleb karp
esmalt kaanega katta. (nt Madalmaad)
-Elektrijuhtmeid ei tohi kunagi valgusti ja paigalduspinna vahele
klammerdada või väänata.
-Arvestage alati valgusti kõigi tehniliste andmetega. Kontrollige teavet
valgusti sildilt ja käesolevast juhendist.
LivingColorsi seinalambi paigaldamine
1.Enne paigaldamise, hoolduse või parandamise alustamist lülitage vool
välja.
2.Võtke juhtmed lahti nii, nagu näidatud joonisel.
3.Kui seinal on seinalambi jaoks mõeldud jaotuskarp olemas, kruvige
seinalampi alus otse selle külge (jn 3).
4.Kui seinal seinalambi jaoks mõeldud jaotuskarpi pole, siis otsige üles
koht, kus elektrijuhtmed seinast väljuvad. Puurige seina kaks auku
51
MA0 000 021.indd 51
Garantija:
2405~2475 MHz
„Philips" dviejų metų garantija galioja, jei produktas yra naudojamas
IEEE 802,15.4)
laikantis instrukcijų ir pagal numatytą paskirtį. Pareiškimai dėl garantijos
kanalai 11, 15, 20 arba 25
priimami tik tuo atveju, jei pateikiamas pirkimą įrodantis dokumentas
(sąskaita faktūra ar pardavimo kvitas), nurodantis pirkimo datą, pardavėjo
pavardę ir produkto aprašą.
0...40 °C
-25...60 °C
„Philips" garantija negalioja, jei:
5...95 % be kondensato
- pardavimo dokumente ar produkto apraše kažkas buvo pakeista,
išbraukta, ištrinta ar neįskaitomai sugadinta.
- gedimai atsirado dėl sugadinimo, klaidingų sujungimų ar netinkamo
elgesio.
- pažeidimas yra atsiradęs dėl ekstremalių aplinkybių, nesusijusių
su „LivingColors", pavyzdžiui, žaibo, potvynio, gaisro, netinkamo
naudojimo ar aplaidumo.
- „LivingColors" buvo atidarytas ar išardytas.
Garantija ir techninė priežiūra:
Norėdami gauti informacijos ir iškilus problemoms, apsilankykite
„Philips" tinklapyje www.philips.com/livingcolors arba kreipkitės
į „Philips Lighting Contact" centrą nemokamu telefono numeriu:
00800-PHILIPSL arba 00800-74454775
nii nagu näidatud joonisel 2, paigaldage esmalt 4 plasttüüblit ning siis
kruvige lambi alus seinale.
5.Ühendage maandusjuhe (tavaliselt kollane mustade triipudega) valgusti
aluse sees oleva maanduspistikuga (märgitud tähisega
6.Pidage paigaldamisel silmas juhtmevärvuste õigsust: sinine (N) ja pruun
(L). Ühendage need kaks juhet elektrisüsteemist laevalgusti aluse sees
olevate klemmidega vastavalt.
7.Asetage valgusti seinale kruvitud alusele ja kinnitage see mõlemalt
poolt kruvidega (jn 7).
8.Ühendage kolmikjala ühenduspistik lambiga, veenduge et kuulete
klõpsatust (jn 8).
9.Asetage lamp kolmikjalale ja suunake LivingColors seina poole
(jn 9). LivingColors hakkab lühidalt näitama värvide kõiki võimalusi.
Saate valgusti pikkust kohandada, kui keerate jala keskel asetsevat
võru, tõmbate jala ülaosa sobiva pikkuseni ja siis keerate võru tagasi
fikseeritud asendisse (jn 10). Parima asendi leidmiseks võite valgustit
ka paremale või vasakule liigutada.
Alustamine:
1.Avage kaugjuhtimispuldi patareipesa tagaküljel asuva nupu nihutamisega.
Sisestage 3 AAA-patareid (+ ja – poolused nagu näidatud) (joonis a).
2.Lülitage LivingColors sisse, vajutades kaugjuhtimispuldi sisse/välja nupu
märgist „I" (sees) (jn c).
3.Looge isikupärane õhkkond:
-Puudutades värvusringil soovitud värvust. Sõrme mööda valgusringi
liigutades saate muuta värvuse sobivaks (jn d).
-Muutes värviküllastust, (lisades nähtavale värvusele rohkem valget).
Vajutage logo (
pastelsemate värvuste saamiseks (jn a). Lõpuks saate valge värvuse.
-Valgust hämardades. Valguse intensiivsuse suurendamiseks vajutage
hämardamise nuppu (
(jn f).
4.LivingColorsi väljalülitamiseks vajutage lühidalt nuppu „0" (väljas).
Järgmiseks kasutuseks salvestab LivingColors viimase värvuseseadistuse
(jn c).
Tegelikult on LivingColors võimeline rohkemaks:
) sügavamate värvuste saamiseks või logo (
) või vähendamiseks vajutage nuppu (
) (jn 5).
)
)
2009-08-13 10:20:48

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Philips 6914930PH

This manual is also suitable for:

6914948phLivingcolors generation2