Download Print this page

Philips 6914930PH User Manual page 80

Led wall lamp
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
LivingColors, držite daljinski upravljač blizu svjetiljke LivingColors,
pritisnite "0" i zadržite 3 sekunde. LivingColors će zasvijetliti 3 puta.
Zadržite "0" još malo i svjetiljka će se postepeno isključiti. Veza između
daljinskog upravljača i svjetiljke LivingColors sada je prekinuta.
Rješavanje problema:
Problem
LivingColors ne svijetli
LivingColors ne
odgovara na naredbe
daljinskog upravljača
Ne mogu povezati više
svjetiljki LivingColors
Ne mogu pokrenuti
način rada za
automatsku promjenu
boje
LivingColors još uvijek
ne radi pravilno
Čišćenje i održavanje:
Izvucite utikač iz zidne utičnice.
Svjetiljku LivingColors, daljinski upravljač i adapter smijete brisati samo
mekom suhom krpom kako na njima ne bi nastale ogrebotine.
Nemojte koristiti sredstva za čišćenje, abrazivna sredstva ili otopine.
Pazite da tekućina ne dospije na električne dijelove.
Sigurnosne upute:
Utikač i svjetiljku LivingColors držite podalje od tekućina i vlage.
-LivingColors služi samo za uporabu u zatvorenim prostorima. Nemojte
je koristiti na vlažnim mjestima, npr. u kupaonici ili na otvorenom.
-Svjetiljka LivingColors nije igračka i djeca se ne smiju igrati s njom.
-Svjetiljku nemojte stavljati na vruće površine
-Iz sigurnosnih razloga i prema odredbama jamstva, svjetiljku
LivingColors i utikač ne smijete otvarati.
-Koristite isključivo isporučeni adapter: korištenjem drugog adaptera
svjetiljka LivingColors može se oštetiti.
Zaštita okoliša:
Ako nakon određenog vremena svjetiljku odlučite baciti, učinite to u
skladu s uputama lokalnih vlasti. Prije bacanja daljinskog upravljača u
otpad izvadite baterije iz njega. Baterije nemojte odlagati zajedno s
uobičajenim otpadom iz kućanstva. Treba ih predati na službenom mjestu
za prikupljanje ili kod prodavača Philips proizvoda gdje će se baterije
odložiti na način koji nema štetan utjecaj na okoliš.
75
MA0 000 021.indd 75
Mogući uzrok
Svjetiljka nije pravilno
Provjerite je li kabel pravilno priključen na svjetiljku
priključena
Provjerite je li utikač pravilno umetnut u zidnu utičnicu
Daljinski upravljač ne radi
Pogledajte sljedeći odjeljak
Daljinski upravljač ne radi
Provjerite baterije u daljinskom upravljaču. Baterije trebaju biti pravilno postavljene
(+ i -) i pune. Ako daljinski upravljač i dalje ne radi, zamijenite baterije.
Daljinski upravljač nije
Povežite daljinski upravljač sa svjetiljkom LivingColors prateći postupak "2.
povezan sa svjetiljkom
Povezivanje svjetiljki LivingColors"
Gust promet na mreži za
Pomaknite LivingColors dalje od bežične pristupne točke
bežični prijenos podataka
Provjerite jesu li uključene svjetiljke LivingColors povezane s tim daljinskim
(npr. bežični usmjerivač)
upravljačem; u suprotnom neće reagirati nakon ove radnje.
Istovremeno pritisnite "0" i ( ) najmanje 5 sekundi za prebacivanje na drugi kanal
(sve svjetiljke LivingColors treperit će zelenom bojom u znak potvrde). Postupak
možete ponoviti do 3 puta, po mogućnosti iz drugog položaja.
Niste dovoljno dugo držali
Ponovite postupak "2. Povezivanje svjetiljki LivingColors" Ako se uspješno poveže,
gumb "I"
svjetiljka će jednom zatreperiti zelenom bojom; ako se ne poveže uspješno, vratit će
se na prethodne postavke bez treperenja zelenom bojom.
Svjetiljke LivingColors su
Provjerite nalazi li se znak "G2" na poleđini daljinskog upravljača obje svjetiljke
različitih verzija
koje ne možete povezati i na dnu samih svjetiljki. Ako jedna od dvije svjetiljke nema
taj znak, ne može se povezati sa svjetiljkom koja ima znak (ali može se povezati s
drugim svjetiljkama koje nemaju znak G2).
Niste pravilno prešli prstom
Ako se boja promijeni u drugu (statičnu) boju, ali se ne pokrene petlja boja, niste
preko kotačića za odabir
pravilno prešli prstom preko kotačića za odabir boje; pokušajte ponovo
boje
Drugi problem
Nazovite centar tvrtke Philips Lighting (pogledajte poglavlje Jamstvo i servis)
3.Kompatibilnost s vremenskim programatorima
Svjetiljku LivingColors možete koristiti s vremenskim programatorom
(nije u kompletu). Prilikom uključivanja pomoću vremenskog
programatora, LivingColors će prikazati posljednju postavku (način rada
statične boje ili automatske promjene boje)
Rješenje
Potrošnja energije rasvjetnog tijela: do 15,4 W
Daljinski upravljač:
Baterije:
3 Philips Powerlife Alkaline AAA LR03, 1,5 V.
Bežične specifikacije:
Bežični RF frekvencijski pojas:
Protokol za bežičnu komunikaciju:
Radni kanali:
Specifikacije vezane uz okoliš:
Temperatura (rad):
Temperatura (spremanje):
Relativna vlažnost:
Jamstvo:
Dvogodišnje jamstvo tvrtke Philips vrijedi ako se proizvod koristi u
skladu s uputama i njegovom namjenom. Reklamacije će se prihvatiti
samo uz originalan dokaz o kupnji (račun, priznanica ili potvrda) koji
sadrži datum kupnje, ime distributera i opis proizvoda.
2405~2475 MHz
IEEE 802.15.4)
kanali 11, 15, 20 ili 25
0...40 °C
-25...60 °C
5...95 % bez kondenzacije
2009-08-13 10:20:57

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Philips 6914930PH

This manual is also suitable for:

6914948phLivingcolors generation2