Download Print this page

Philips 6914930PH User Manual page 17

Led wall lamp
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Milieu:
Als u het apparaat aan het einde van de levensduur weggooit, dient u
dit te doen in overeenstemming met de lokale regelgeving. Verwijder de
batterijen waneer u afstandsbediening weggooit. Gooi de batterijen niet
weg met het gewone huishoudelijke afval. Lever de batterijen in bij een
officieel inzamelpunt of bij een Philips-dealer. In beide gevallen worden
de batterijen op een milieuvriendelijke manier afgevoerd.
Stroomverbruik van de armatuur: max. 15,4 W
Afstandsbediening:
Batterijen:
3 x Philips Powerlife Alkaline AAA LR03, 1,5 V.
Draadloze specificatie:
Draadloze RF-frequentieband:
Draadloos communicatieprotocol:
Bedieningskanalen:
Omgevingsvereisten:
Temperatuur (bedrijf):
Temperatuur (opslag):
Relatieve vochtigheid:
NO
LivingColors Brukerveiledning
Takk for at du kjøpte Philips LivingColors-vegglampen.
LivingColors er utformet spesielt med tanke på å skape stemning med
farge og lys i hjemmet.
Les disse retningslinjene nøye før du tar i bruk LivingColors for første
gang, og ta vare på dem til en senere anledning. Ved å følge disse
instruksjonene kan du glede deg over alle funksjonene ved Philips
LivingColors.
Viktig:
-Ta forsiktig alle delene ut av emballasjen.
-Kontroller at alle delene følger med.
-Produsenten anbefaler korrekt bruk av belysning. Følg derfor alltid
disse instruksjonene for å sikre riktig og trygg montering, og at
belysningen fungerer. Ta vare på disse til en senere anledning.
-Belysningen kan bare kobles direkte til strømnettet.
-Belysningen kan bare monteres på veggen
-Hvis du er i tvil, må du kontakte en kvalifisert elektriker eller
forhandleren. Forsikre deg om at du alltid monterer belysningen
i henhold til gjeldende lovgivning. Enkelte forskrifter indikerer at
belysning skal monteres av en kvalifisert elektriker (for eksempel del
P for Storbritannia)
-Fest alltid klemmeskruene godt.
-Belysningen kan monteres på overflater som er normalt brannfarlige.
-Monter belysningen utenfor rekkevidde for barn.
-Hvis belysningen monteres på en metalloverflate, må denne overflaten
knyttes til den beskyttende jordlederen eller til den isoelektriske
forbindelseslederen til monteringen.
-Kontroller at du ikke borrer gjennom elektriske ledninger eller andre
hindringer i veggen eller taket under montering.
-Hvis belysningen monteres til en tak- eller veggboks, er det påkrevd at
12
MA0 000 021.indd 12
Verwijdering van uw oude product
Win inlichtingen in over de manier waarop elektrische en elektronische
producten in uw regio gescheiden worden ingezameld.
Neem bij de verwijdering van oude producten de lokale wetgeving in
acht en plaats deze producten niet bij het gewone huishoudelijke afval.
Als u oude producten correct verwijdert voorkomt u negatieve gevolgen
voor het milieu en de volksgezondheid.
2405~2475 MHz
Garantie:
IEEE 802.15.4)
De tweejarige garantie van Philips is alleen geldig als het product wordt
kanaal 11, 15, 20 of 25
gebruikt volgens de instructies en voor het daarvoor bestemde doel.
Claims worden alleen geaccepteerd bij indiening van het originele
aankoopbewijs (factuur, kassabon of ontvangstbewijs) met daarop de
0...40 °C
aankoopdatum, de naam van de dealer en een beschrijving van het
-25...60 °C
product.
5...95% niet-condenserend
De Philips-garantie komt te vervallen indien:
- er iets gewijzigd, doorgehaald, verwijderd of onleesbaar gemaakt is op
het aankoopbewijs;
- het apparaat niet functioneert als gevolg van schade, onjuiste
aansluiting of verkeerd gebruik;
- een defect is ontstaan als gevolg van extreme omstandigheden
waarvoor de LivingColors niet gemaakt is, zoals onweer, overstroming,
brand, onjuist gebruik of nalatigheid;
- de LivingColors is geopend of gedemonteerd.
Garantie- en servicebepalingen:
Bezoek voor meer informatie of bij problemen de Philips website op
www.philips.com/livingcolors of neem gratis contact op met het Philips
Lighting Contact Centre via: 00800-PHILIPSL of 00800-74454775
boksen dekkes med et lokk først. (for eksempel i Nederland)
-Elektriske ledninger skal aldri klemmes eller vris mellom belysningen
og monteringsoverflaten.
-Ta alltid hensyn til alle de tekniske spesifikasjonene til belysningen.
Kontroller informasjonen på etiketten til belysningen og i denne
håndboken.
Montering av LivingColors-vegglampen
1.Isoler alltid strømmen før du setter i gang med montering,
vedlikehold eller reparasjoner.
2.Avdekk ledningene som vist i diagrammet.
3.Hvis du har en tilkoblingsboks for vegglamper på veggen, kobler du til
vegglampen direkte ved å skru platen fast til tilkoblingen (tegning 3).
4.Hvis du ikke har en tilkoblingsboks for vegglamper på veggen, finner
du stedet der ledninger kommer ut av veggen. Bor to hull i veggen,
som vist i tegning 4, sett inn plastpluggene først, og skru deretter
platen fast på veggen.
5.Koble til jordingskabelen (vanligvis gul med svarte striper) til
jordingskontakten (identifiseres av
belysningen (tegning 5).
6.Se den riktige fargen til ledningene under monteringen: blå (N) og
brun (L). Koble deretter sammen disse to ledningene fra strømnettet
til terminalblokkene inne i basen til takbelysningen.
7.Plasser belysningen på platen som du festet til veggen tidligere, fest
den på begge sider ved å skrue i en skrue (tegning 7).
8.Sett koblingskontakten fra stativet inn i lampen – pass på at du hører
et klikk (tegning 8).
9.Plasser lampen på stativet, og rett LivingColors mot veggen
(tegning 9). LivingColors-enheten gir deg en kort introduksjon av
fargemulighetene. Du kan justere lengden for belysningen ved å vri på
ringen midt på stativet, dra den øverste delen av stativet til ønsket
Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige
materialen en onderdelen, welke gerecycled en opnieuw
gebruikt kunnen worden.
Als u op uw product een doorstreepte afvalcontainer op
wieltjes ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-
richtlijn 2002/96/EC.
-ikonet) inne i basen på
2009-08-13 10:20:37

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Philips 6914930PH

This manual is also suitable for:

6914948phLivingcolors generation2