Download Print this page

Philips 6914930PH User Manual page 54

Led wall lamp
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
LT
„LivingColors" naudojimo instrukcija
Dėkojame, kad įsigijote „Philips LivingColors" sieninį šviestuvą!
„LivingColors" yra specialiai pritaikyta spalvomis ir šviesomis kurti Jūsų
namų aplinką.
Pirmą kartą naudodami „LivingColors" įdėmiai perskaitykite šią
instrukciją ir išsaugokite ją, jei prireiktų pasižiūrėti vėliau. Laikydamiesi
mūsų nurodymų galėsite mėgautis visomis „Philips LivingColors"
funkcijomis.
Svarbu:
- Atsargiai išimkite dalis iš pakuotės.
- Patikrinkite, ar joje yra visos dalys.
- Gamintojas pataria naudoti šviestuvus teisingai! Dėl to visada
naudokitės šiomis instrukcijomis, kad sumontuotumėte šviestuvą
teisingai ir saugiai. Saugokite instrukcijas, nes jų gali prireikti vėliau.
- Šviestuvas skirtas jungti tik tiesiai į tinklą.
- Šviestuvas skirtas tvirtinti tik prie sienos
- Jei abejojate, pasikonsultuokite su kvalifikuotu elektriku arba kreipkitės
į parduotuvę, kurioje pirkote. Būkite tikri, kad montuojate šviestuvą
pagal atitinkamus reikalavimus. Pagal kai kuriuos reikalavimus,
šviestuvus gali montuoti tik kvalifikuoti elektrikai (pvz., „Part P"
nuostatos skirtos JK)
- Visada tvirtai priveržkite tvirtinimo varžtus.
- Šviestuvą galima tvirtinti prie įprastų degių paviršių.
- Pritvirtinkite šviestuvą vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Jei šviestuvą montuojate prie metalinio paviršiaus, šis paviršius turi
liestis su apsauginiu įžeminimo laidu arba su atitinkamu montavimo
laidu.
- Įsitikinkite, kad montavimo metu negręžiate elektrinių laidų ar kitų
sienoje ar lubose galimų kliūčių.
- Jei šviestuvas montuojamas prie lubų ar sienos dėžučių, dėžutė turi
būti uždengta dangčiu. (pvz., Nyderlandai)
- Elektros laidų negalima suspausti ar apsukti tarp šviestuvo ir tvirtinimo
paviršiaus.
- Visada apsvarstykite visas šviestuvo technines specifikacijas.
Patikrinkite informaciją apie šviestuvą jo lipduke ir šiame vadove.
„LivingColors" sieninio šviestuvo tvirtinimas
1.Prieš montavimo, priežiūros ar taisymo darbus, visada išjunkite
elektros maitinimą.
2.Apdorokite laidus, kaip parodyta paveikslėlyje
3.Jei ant sienos yra tvirtinimo blokas sieniniams šviestuvams, prijunkite
sieninį šviestuvą tiesiogiai, prisukdami jo plokštelę prie bloko (3 pav.)
4.Jei tvirtinimo bloko sieniniams šviestuvams nėra, raskite vietą, kurioje
laidai išlenda iš sienos. Išgręžkite sienoje dvi skyles, kaip parodyta 4
pav., ir priveržkite plokštelę prie sienos.
5.Prijunkite įžeminimo laidą (paprastai geltoną su juodomis juostomis)
prie įžeminimo jungties (pažymėtos piktograma
pagrindo viduje (5 pav.).
6.Montavimo metu patikrinkite laidų spalvas: mėlyna (N) ir ruda (L).
Prijunkite šiuos 2 laidus atitinkamai iš maitinimo lizdo prie lubų
šviestuvo pagrindo jungčių.
7.Uždėkite šviestuvą ant plokštelės, kurią anksčiau prisukote prie
sienos, pritvirtinkite abiejose pusėse įsukdami varžtą (7 pav.).
8.Įkiškite maitinimo kištuką iš trikojo į lempą – įsitikinkite, kad pasigirsta
spragtelėjimas (8 pav.).
9.Uždėkite lempą ant trikojo ir nukreipkite „LivingColors" į sieną (9
pav.). „LivingColors" parodys trumpą galimų spalvų pristatymą. Galite
reguliuoti šviestuvo ilgį pasukdami ratuką stovo viduryje, patraukdami
viršutinę stovo dalį iki norimo ilgio ir tada pasukdami ratuką atgal bei
užfiksuodami padėtį (10 pav.). Taip pat galite patraukti šviestuvą į vieną
ar kitą pusę, kol rasite geriausią padėtį.
49
MA0 000 021.indd 49
Pradžia:
1.Atidarykite nuotolinio valdymo pulto maitinimo elementų skyrelį
paslinkdami mygtuką jo galinėje pusėje. Įdėkite 3 AAA tipo maitinimo
elementus (+ ir – kaip parodyta) (pav. a).
2.„LivingColors" įjunkite trumpai paspausdami įjungimo / išjungimo
mygtuko dalį „I" (įjungimas) nuotolinio valdymo pulte (pav. c).
3.Susikurkite savo aplinką
-Paliesdami norimą spalvą ant spalvų rato. Galite braukti pirštu per
spalvų ratą ir patikslinti spalvą (pav. d).
-Keisdami spalvų sodrumą (pridėdami dabartinei spalvai daugiau
baltumo). Paspauskite (
norite labiau pastelinės spalvos (pav. a). Galiausiai pasieksite baltą
spalvą.
-Pritemdymas. Didinkite (
pritemdymo mygtukais (pav. f).
4.Išjunkite „LivingColors" trumpai paspausdami mygtuką „0" (išjungti).
„LivingColors" prisimins paskutinį spalvų nustatymą kitam kartui (pav. c).
Dar daugiau su „LivingColors":
1.Automatinis spalvų keitimo režimas
Perbraukite pirštu per spalvų ratą ir trumpai paspauskite „I" („Įjungti");
„LivingColors" automatiškai persijungs į automatinio spalvų keitimo
režimą, lempa pradės automatiškai keisti spalvas.
Galite reguliuoti spalvų keitimosi greitį. Greitį galima reguliuoti laikrodžio
rodyklės kryptimi, nuo greito (tamsiai mėlyna spalva spalvų rate) iki lėto
(violetinė) (pav. g). Galite paliesti bet kurią spalvų rato vietą. Automatinio
spalvų keitimo režimu taip pat galite reguliuoti spalvų sodrumą ir
šviesumą.
Norėdami vėl įjungti pastovių spalvų režimą, dar kartą perbraukite per
spalvų ratą ir paspauskite „0". Arba galite išjungti („0") ir vėl įjungti („I")
„LivingColors". (Pav. a)
2.„LivingColors" lempų susiejimas
1. Galite valdyti kelias „LivingColors" lempas vienu nuotolinio valdymo
pultu. Tada „LivingColors" lempos švies ta pačia spalva (arba kartu
keis spalvas). Norėdami susieti kelias „LivingColors" lempas su
vienu nuotolinio valdymo pultu, prikiškite nuotolinio valdymo pultą
prie „Philips" logotipo lempos viršuje ir paspauskite „I" („įjungti").
„LivingColors" 3 kartus sumirksės ir tada trumpai sumirksės žaliai.
) šviestuvo
Dabar galite atleisti mygtuką. Susietos lempos bus perjungtos į
paskutinę nuotolinio valdymo pulto nuostatą.
- Pakartokite šį veiksmą su kiekviena „LivingColors" lempa, kurią norite
susieti su kitomis.
- Norėdami vėl naudoti „LivingColors" lempą atskirai, susiekite ją su
kitu nuotolinio valdymo pultu, kaip aprašyta aukščiau.
2. Taip pat galima valdyti vieną „LivingColors" lempą keliais nuotolinio
valdymo pultais. Norėdami tai padaryti visų pirma nustatykite
nuotolinio valdymo pultus iš naujo paspausdami ir laikydami nuspaudę
mygtukus „0" ir ( ) 5 sekundes. Tada laikykite du nuotolinio valdymo
pultus netoli vienas kito ir 7 sekundėms paspauskite jų abiejų
mygtukus „I". Dabar galite susieti naują nuotolinio valdymo pultą su
„LivingColors" taip pat, kaip aprašyta aukščiau.
- „LivingColors", susietą su dviem (ar daugiau) nuotolinio valdymo pultų
galima valdyti bet kuriuo nuotolinio valdymo pultu.
- Norėdami atsieti nuotolinio valdymo pultą nuo „LivingColors",
laikykite nuotolinio valdymo pultą arti „LivingColors" ir paspauskite
bei tris sekundes palaikykite „0". „LivingColors" 3 kartus sumirksės.
Palaikykite mygtuką „0" kiek ilgiau, ir ji lėtai užges. Dabar nuotolinio
), jei norite sodrios spalvos arba (
) arba mažinkite (
) šviesos intensyvumą
2009-08-13 10:20:47
), jei

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Philips 6914930PH

This manual is also suitable for:

6914948phLivingcolors generation2