Philips 6914930PH User Manual page 25

Led wall lamp
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Kassering av din gamla produkt
Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa
material och komponenter som kan både återvinnas och
återanvändas.
När den här symbolen med en överkryssad papperskorg
visas på produkten innebär det att produkten omfattas av
det europeiska direktivet 2002/96/EG
Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska
och elektroniska produkter.
Följ de lokala reglerna och släng inte dina gamla produkter i det vanliga
hushållsavfallet. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan
du bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljö och hälsa.
Garanti:
Philips tvåårsgaranti gäller om produkten används i enlighet med
instruktionerna och för avsedda ändamål. Anspråk accepteras
endast vid uppvisande av det ursprungliga inköpsbeviset (faktura
eller försäljningskvitto) där inköpsdatum, återförsäljarnamn och
produktbeskrivning anges.
Philips garanti gäller inte i följande fall:
- Något har ändrats, kryssats över, tagits bort eller gjorts oläsligt på
inköpsbeviset eller i produktbeskrivningen.
- Fel som orsakats av skada, felaktiga anslutningar eller missbruk.
- En skada har orsakats av extrema förhållanden som inte härrör från
LivingColors egna egenskaper, till exempel blixtnedslag, översvämning,
brand, felaktig användning eller vårdslöshet.
- LivingColors har öppnats eller demonterats.
FI
LivingColors Käyttöohjeet
Kiitos, että ostit Philips LivingColors -seinävalaisimen!
LivingColors on suunniteltu erityisesti luomaan kotiisi persoonallista
tunnelmaa väreillä ja valoilla.
Kun käytät LivingColorsia ensimmäistä kertaa, lue nämä ohjeet
huolellisesti ja säästä ne tulevaa käyttöä varten. Noudattamalla ohjeita
saat käyttöösi kaikki Philips LivingColorsin toiminnot.
Tärkeää:
-Poista osat pakkauksesta varovasti.
-Tarkista, että pakkaus sisältää kaikki tarvittavat osat.
-Valmistaja korostaa valaisinten oikeaa käyttöä! Noudata aina näitä
ohjeita valaisimen oikean ja turvallisen asennuksen ja toiminnan
varmistamiseksi. Säilytä ohjeet tulevaa käyttöä varten.
-Valaisimen saa kytkeä ainoastaan suoraan verkkovirtaan.
-Valaisin soveltuu kiinnitettäväksi ainoastaan seinälle
-Jos et ole varma, keskustele valtuutetun sähköasentajan kanssa tai
ota yhteys myyjään. Asenna valaisin aina asianmukaisten säädösten
mukaisesti. Joidenkin säädösten mukaan valaisimia saavat asentaa
ainoastaan valtuutetut sähköasentajat (kuten Part P - Iso-Britannia)
-Kiinnitä liitäntäruuvit aina tiukasti.
-Valaisin sopii kiinnitettäväksi normaalisti syttyville pinnoille.
-Kiinnitä valaisin pois lasten ulottuvilta.
-Jos valaisin kiinnitetään metallipinnalle, pinnan on oltava yhteydessä
suojattuun maadoitusliitäntään tai asennuksen samapotentiaaliseen
liitäntään.
-Varmista asennuksen aikana, ettet poraa sähköjohtoon tai muuhun
seinän tai katon sisällä olevaan esteeseen.
-Jos valaisin kiinnitetään katto- tai seinärasiaan, rasiassa on oltava kansi.
(esimerkiksi Alankomaat)
-Sähköjohtoja ei saa koskaan kiristää tai vääntää valaisimen ja
kiinnityspinnan väliin.
-Huomioi aina kaikki valaisimen tekniset tiedot. Tarkista tiedot
valaisimen merkinnästä ja tästä käyttöoppaasta.
20
MA0 000 021.indd 20
Garanti och service:
Om du vill ha information eller om du har något problem kan du besöka
Philips webbplats på www.philips.com/livingcolors eller kontakta Philips
Lighting-kontaktcentret avgiftsfritt: 00800-PHILIPSL eller
00800-74454775
LivingColors-seinävalaisimen kiinnittäminen
1.Katkaise aina virta ennen asennusta, huoltoa tai korjausta.
2.Kuori johto kaavion mukaisesti
3.Jos seinässä on pistorasia seinävalaisinta varten, ruuvaa valaisimen levy
seinään ja liitä johdot (kuva 3)
4.Jos seinässä ei ole pistorasiaa, paikanna seinästä tulevat sähköjohdot.
Poraa seinään kaksi reikää kuvan 4 osoittamalla tavalla, laita reikiin
tulpat ja ruuvaa levy seinään.
5.Liitä maadoitusjohto (tavallisesti keltainen, jossa mustat raidat)
valaisimen kotelon sisällä olevaan maaliitäntään (
6. Tarkista johtojen oikeat värit asennuksen aikana: sininen (N) ja ruskea
(L). Kytke nämä 2 johtoa oikein virtalähteestä kattovalaisimen rungon
liittimiin.
7.Aseta valaisin seinään jo aiemmin ruuvaamaasi levyyn ja kiinnitä
valaisin levyn laitoihin ruuveilla (kuva 7).
8.Liitä kolmijalan liitin valaisimeen niin, että kuulet napsahduksen
(kuva 8).
9.Aseta valaisin kolmijalkaan ja suuntaa LivingColors kohti seinää
(kuva 9). LivingColors esittelee värivaihtoehdot nopeasti. Voit säätää
valaisimen pituutta avaamalla varressa olevaa rengasta, vetämällä
varren alaosan sopivaan kohtaan ja kiristämällä lopuksi renkaan
(kuva 10). Voit myös kääntää valaisinta ja etsiä siten parhaan
valaisukohdan.
Aloittaminen:
1.Avaa kaukosäätimen paristolokero liu'uttamalla säätimen taustapuolella
olevaa painiketta. Aseta paikalleen 3 AAA-paristoa (plus- ja miinusnavat
kuvan mukaisesti) (kuva a).
2.Sytytä LivingColors painamalla kaukosäätimen virtapainikkeen I-osaa
(kuva c) lyhyesti.
-kuvake) (kuva 5).
2009-08-13 10:20:39

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Philips 6914930PH

This manual is also suitable for:

6914948phLivingcolors generation2