Download Print this page

Reiniging En Onderhoud - Philips 6914930PH User Manual

Led wall lamp
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Eén LivingColors-lamp bedienen met meerdere afstandsbedieningen2.
is ook mogelijk. Als u dit wilt doen, moet u eerst een van de
afstandsbedieningen resetten door de knoppen "0" en (
vijf seconden gelijktijdig ingedrukt te houden. Houd daarna beide
afstandsbedieningen dicht bij elkaar en houd op beide de knop "I" zeven
seconden ingedrukt. U kunt nu de nieuwe afstandsbediening aan de
LivingColors-lamp koppelen op de manier zoals hierboven is beschreven.
- Een LivingColors-lamp die aan twee (of meer) afstandsbedieningen is
gekoppeld, kan met elk van deze afstandsbedieningen worden bediend.
- Als u een afstandsbediening van een LivingColors wilt loskoppelen,
houdt u de afstandsbediening dicht bij de LivingColors-lamp en drukt u
drie seconden op "0". De LivingColors-lamp knippert drie keer. Als u de
knop "0" nog iets langer ingedrukt houdt, gaat de lamp langzaam uit. De
afstandsbediening en de LivingColors-lamp zijn nu losgekoppeld.
Foutoplossing:
Probleem
LivingColors geeft
geen licht
LivingColors
reageert niet op de
afstandsbediening
Ik kan meerdere
LivingColors-lampen
niet aan elkaar
koppelen
Ik kan de automatische
kleurenloop niet
inschakelen
De LivingColors werkt
nog steeds niet naar
behoren

Reiniging en onderhoud:

Haal de stekker uit het stopcontact.
Voorkom krassen en reinig de LivingColors-lamp, de afstandsbediening
en de adapter alleen met een zachte, droge doek.
Gebruik geen schoonmaakmiddelen, schuurmiddelen of oplosmiddelen.
Voorkom dat de elektrische onderdelen in contact komen met water.
11
MA0 000 021.indd 11
) gedurende
Mogelijke oorzaak
De lamp is niet goed aangesloten
De afstandsbediening werkt niet
De afstandsbediening werkt niet
De afstandsbediening is niet
gekoppeld aan de lamp
Druk verkeer op een draadloos
gegevensnetwerk (bijvoorbeeld
draadloze router)
De knop "I" is niet lang genoeg
ingedrukt
Er zijn verschillende versies van de
LivingColors
De inschakelbeweging was niet
correct.
Ander probleem
3.Compatibiliteit met timers
U kunt de LivingColors gebruiken in combinatie met een timer (niet
meegeleverd). Wanneer u de LivingColors met een timer inschakelt,
wordt de laatste instelling gebruikt (statische kleur of automatisch
kleurenloop).
Oplossing
Controleer de aansluitingen van het snoer en de lamp
Controleer of de stekker goed op het stopcontact is aangesloten
Zie de volgende sectie
Controleer de batterijen in de afstandsbediening. De batterijen moeten
op de juiste manier zijn geplaatst (+ en -) en moeten opgeladen zijn. Als de
afstandsbediening nog steeds niet werkt, vervang dan de batterijen.
Koppel de afstandsbediening aan de LivingColors-lamp met behulp van de
procedure onder "2. LivingColors-lampen koppelen"
Haal de LivingColors weg uit de buurt van het draadloze toegangspunt
Zorg ervoor dat alle aan deze afstandsbediening gekoppelde LivingColors-
lampen zijn ingeschakeld, anders werken de lampen niet na deze handeling.
Houd "0" en ( ) gelijktijdig gedurende ten minste vijf seconden ingedrukt
om over te schakelen naar een andere kanaal (alle LivingColors-lampen
knipperen groen ter bevestiging). U kunt deze procedure maximaal drie keer
herhalen, bij voorkeur vanuit een andere positie.
Herhaal de procedure onder "2. LivingColors-lampen koppelen". Als de lamp
goed is gekoppeld, knippert deze één keer groen; als de koppeling niet is
gelukt, schakelt de lamp direct terug naar de vorige instellingen zonder groen
te knipperen.
Controleer of de lampen die u niet kunt koppelen beide een "G2"-
aanduiding op de achterkant van de afstandsbediening en de onderkant van
de lamp zelf hebben. Als een van de lampen deze aanduiding niet heeft, kan
die lamp niet worden gekoppeld aan een andere lamp die deze aanduiding
wel heeft (maar de lamp kan wel worden gekoppeld aan andere lampen die
de "G2"-aanduiding niet hebben).
Als de kleur verandert in een andere statische kleur maar de kleurenloop
niet begint, dan was uw inschakelbeweging niet correct. Probeer het opnieuw.
Neem contact op met het Philips Lighting Contact Centre (zie Garantie- en
servicebepalingen)
Veiligheidsinstructies:
Houd de stekker en LivingColors vrij van vocht.
-De LivingColors is alleen voor gebruik binnenshuis. Gebruik de
LivingColors niet in natte omgevingen (bijvoorbeeld in de badkamer
of buitenshuis).
-De LivingColors is geen speelgoed.
-Plaats de lamp niet op hete oppervlakken.
-Voor uw eigen veiligheid en het behoud van de garantie dient u de
LivingColors en de stekker niet te openen.
-Gebruik alleen de meegeleverde adapter. Als u een andere adapter
gebruikt, kan uw LivingColors beschadigd raken.
2009-08-13 10:20:37

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Philips 6914930PH

This manual is also suitable for:

6914948phLivingcolors generation2