Philips 6914930PH User Manual page 15

Led wall lamp
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
NL
Gebruiksaanwijzing LivingColors
Bedankt voor uw aanschaf van de Philips LivingColors-wandlamp!
LivingColors is speciaal ontworpen om met kleur en licht een
persoonlijke sfeer in uw huis te creëren.
Lees de instructies aandachtig door als u LivingColors voor de eerste
keer gebruikt en bewaar de instructies zodat u deze later nog eens
kunt nalezen. Als u de aanwijzingen opvolgt, zult u optimaal genieten van
Philips LivingColors.
Belangrijk:
-Haal de onderdelen voorzichtig uit de verpakking.
-Controleer of u alle onderdelen hebt.
-De fabrikant adviseert een correct gebruik van armaturen! Volg
daarom altijd deze instructies om een juiste en veilige installatie te
verzekeren en bewaar de instructies zodat u deze later kunt nalezen.
-De armatuur is alleen geschikt voor directe aansluiting op het
elektriciteitsnet.
-De armatuur is alleen geschikt voor bevestiging aan de muur.
-Raadpleeg bij twijfel een gekwalificeerde elektricien of de winkelier.
Verzeker uzelf ervan dat u de armatuur installeert volgens de
relevante voorschriften. Bepaalde voorschriften vereisen de installatie
van armaturen door een gekwalificeerd elektricien (bijvoorbeeld het
zogenaamde 'Part P' in het VK)
-Draai de schroeven in het klemmenblokje altijd stevig vast.
-De armatuur is geschikt voor bevestiging aan normale brandbare
oppervlakken.
-Bevestig de armatuur buiten het bereik van kinderen.
-Als de armatuur op een metalen oppervlak wordt bevestigd,
moet dit oppervlak in contact staan met de aardgeleider of de
potentiaalvereffening van de installatie.
-Zorg ervoor dat u bij het installeren niet door elektriciteitsdraden of
andere obstakels in de muur of het plafond boort.
-Als de armatuur aan een aansluitdoos voor wandlampen of
plafondlampen wordt bevestigd, is het verplicht deze eerst af te
dekken. (bijvoorbeeld in Nederland)
-Elektriciteitsdraad mag nooit beklemd raken tussen de armatuur en
het bevestigingsoppervlak.
-Houd altijd rekening met de technische specificaties van de armatuur.
Raadpleeg de informatie op het label van de armatuur en in deze
handleiding.
De LivingColors-wandlamp bevestigen
1.Schakel altijd de hoofdschakelaar uit voordat u begint met installatie-,
onderhouds- of herstelwerkzaamheden.
2.Verwijder het isolatiemateriaal van het elektriciteitsdraad zoals
aangegeven in het diagram .
3.Als er een aansluitdoos voor wandlampen op uw muur zit, bevestigt
u de wandlamp door de lampplaat direct op de aansluitdoos vast te
schroeven (tekening 3).
4.Als er geen aansluitdoos voor wandlampen op uw muur zit, moet u
de lamp aansluiten op de plaats waar elektriciteitsdraden uit de muur
komen. Boor twee gaten in de muur, zoals weergegeven in tekening 4,
plaats kunststofpluggen in de gaten en schroef de plaat vast.
5.Sluit de aardedraad (doorgaans geel met zwarte strepen) aan op de
hiervoor bestemde aansluiting (herkenbaar aan het
de armatuur (tekening 5).
6.Houd bij het installeren rekening met de verschillende kleuren van
de elektriciteitsdraden: blauw (nuldraad) en bruin (fasedraad). Sluit
deze twee elektriciteitsdraden aan op de klemmenblokjes in de
plafondarmatuur.
7.Plaats de armatuur op de plaat die u op de muur hebt vastgeschroefd;
bevestig de armatuur aan beide zijden met behulp van schroeven
(tekening 7).
8.Sluit het snoer van de drievoet aan op de lamp – zorg ervoor dat u
een klik hoort (tekening 8).
10
MA0 000 021.indd 10
9.Plaats de lamp in de drievoet en richt de LivingColors naar de muur
(tekening 9). De LivingColors geeft een korte demonstratie van de
kleurmogelijkheden. U past de lengte van de armatuur aan door de
ring in het midden van de standaard los te draaien, het bovenste
gedeelte van de standaard te verschuiven totdat de gewenste lengte
is bereikt en vervolgens de ring weer vast te draaien (tekening 10).
U kunt de armatuur ook horizontaal verschuiven voor een optimale
positionering.
De LivingColors aansluiten en instellen:
1.Open het batterijvakje van de afstandsbediening door de knop op
de achterzijde te schuiven. Plaats drie AAA-batterijen (+ en - zoals
aangegeven) (tekening a)
2.Schakel de LivingColors in door kort op "I" (Aan) op de
afstandsbediening (tekening c) te drukken.
3.Creëer uw eigen sfeer door:
-de gewenste kleur op de kleurenring aan te raken. Beweeg uw vinger
over de kleurenring om de kleur nauwkeuriger in te stellen (tekening
d)
-de kleurbalans te wijzigen (meer wit toe te voegen aan de huidige
kleur). Druk op (
lichtere kleur (tekening a). Uiteindelijk wordt de kleur wit.
-te dimmen. Verhoog (
dimknoppen (tekening f).
4.Schakel de LivingColors uit door op de knop "0" (uit) te drukken. De
LivingColors onthoudt de laatst gekozen kleurinstelling (tekening c).
Doe meer met LivingColors:
1.Automatische kleurenloop
Beweeg uw vinger rond over de kleurenring (één hele cirkel) en druk
kort op "I" (aan). De LivingColors schakelt over op de automatische
kleurenloop: de kleuren van de lamp veranderen automatisch.
U kunt de snelheid waarmee de kleuren veranderen, instellen. De
snelheid kan met de klok mee worden gewijzigd van snel (donkerblauwe
kleur op de kleurenring) naar langzaam (paars) (tekening g). U kunt
overal op de kleurenring tikken. In de automatische kleurenloop kunt
ook de kleurbalans en helderheid van de kleuren aanpassen.
Om terug te keren naar de modus voor statische kleur, beweegt u uw
vinger nogmaals rond de kleurencirkel en drukt u daarna op 0. U kunt
de LivingColors ook uitschakelen en weer inschakelen (door op "0" en
vervolgens op "I" te drukken) om naar de modus voor vaste kleuren
terug te keren. (tekening a)
2.LivingColors-lampen koppelen
1. U kunt meerdere LivingColors-lampen bedienen met dezelfde
afstandsbediening. Deze zullen allemaal dezelfde kleur weergeven (of
-pictogram) in
tegelijk van kleur veranderen). Als u meerdere LivingColors-lampen
aan één afstandsbediening wilt koppelen, houdt u de afstandsbediening
dicht bij het Philips-logo boven op de lamp en houdt u "I" (aan)
ingedrukt. De LivingColors knippert drie keer en knippert daarna kort
in de kleur groen. U kunt de knop nu loslaten. De gekoppelde lampen
gebruiken de meest recente instelling van de afstandsbediening.
- Herhaal deze handeling voor elke LivingColors-lamp die u aan de
andere wilt koppelen.
- Als u de LivingColors-lampen weer afzonderlijk wilt gebruiken, kunt
u de koppeling ervan ongedaan maken door lampen aan een andere
afstandsbediening te koppelen en het proces te herhalen.
) voor een diepere kleur of op (
) voor een
) of verlaag (
) de lichtintensiteit met de
2009-08-13 10:20:36

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Philips 6914930PH

This manual is also suitable for:

6914948phLivingcolors generation2