Philips 6914930PH User Manual page 65

Led wall lamp
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
KK
LivingColors пайдалану нұсқаулығы
Philips компаниясының LivingColors қабырға шамын сатып
алғаныңызға рахмет!
LivingColors түс және жарық арқылы үйіңізде өзіңіз қалаған
жағдай жасайды.
LivingColors шамын алғаш рет пайдаланған кезде осы
нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз да, оны келешекте
анықтамалық ретінде қолдану үшін сақтап қойыңыз. Берілген
нұсқауларды орындау арқылы Philips LivingColors шамының
толық қызметін пайдаланасыз.
Маңызды:
- Бөлшектерді абайлап орамасынан алыңыз.
- Барлық бөлшектер бар екенін тексеріңіз.
- Өндіруші шамдардың дұрыс қолданылуын ескертеді!
Сондықтан, шамның дұрыс әрі қауіпсіз түрде орнатылуын
және жұмыс атқаруын қамтамасыз ету үшін осы
нұсқауларды әрдайым қадағалап, болашақта анықтама
құралы ретінде пайдалану үшін сақтап қойыңыз.
- Luminaire шамы тек электр қуаты розеткасына тікелей
қосылады.
- Luminaire шамы тек кабырғаға орнатылады.
- Егер күмәніңіз болса, білікті электр маманына немесе
шамды сатып алған жерге хабарласыңыз. Шамның әрдайым
жергілікті заңдылықтарға сай орнатылуын қадағалаңыз.
Кейбір заңдылықтарда шамдардың білікті маман тарапынан
орнатылуы тиіс екені көрсетілген (мысалы,Біріккен
Корольдық үшін Part P схемасы)
- Жалғау бұрандаларын әрдайым қатты бекітіңіз.
- Шамды әдепкі отқа төзімді емес беттерге орнатуға болады.
- Шамды балалар жете алмайтын жерге орнатыңыз.
- Шам металдан жасалған бетке орнатылатын болса, бұл
бет жерге тұйықталуы немесе эквипотенциалды сымды
өткізгішке жалғануы тиіс.
- Орнату кезінде қабырғадағы немесе төбедегі электр
сымдарын, яки басқадай бөгеттерді бұрғылап өтпеуді
қадағалаңыз.
- Шам төбе немесе қабырға патронының үстіне орнатылатын
болса, патронды алдымен қақпақпен жабу қажет. (мысалы,
Голландия)
- Электр сымы ешқашан шам мен орнатылатын беттің
арасында қысылып қалмауы тиіс.
- Шамның барлық техникалық ерекшеліктерін әрдайым ойлап
байқаңыз. Шамның жапсырмасындағы және пайдаланушы
нұсқаулығындағы ақпаратты тексеріңіз.
LivingColor шамын қабырғаға іліп орнату
1.Орнату, күтім немесе жөндеу жұмыстарын жасамас бұрын
әрдайым электр тоғынан ажыратыңыз.
2.Суретте көрсетілгендей сымдардың қабын алып тастаңыз.
3.Егер қабырғада қабырға шамдарына арналған жалғанатын
жері бар болса, қабырға шамының бөлшегіндегі бұранданы
тікелей жалғанатын жерге бұрай отырып орнатыңыз
(3-сурет)
4.Егер қабырғада қабырға шамдарына арналған жалғанатын
жері болмаса, қабырғада кабельдер шығып тұратын
жерді табыңыз. 4-суретте көрсетілгендей қабырғада екі
тесік жасап, ең алдымен пластиктен жасалған бөлшектен
өткізіп, одан кейін бөлшекті бұрандамен қабырғаға бұрап
орнатыңыз.
5.Жерге жалғау кабелін (әдетте ол қара сызықтары бар
сары түсті болады) шамның (
ішіндегі жерге жалғау жеріне жалғаңыз (5-сурет).
6.Орнату кезінде сым түсін дұрыс таңдаңыз: көк (N) және
қоңыр (L). Осы 2 сымды электр қуаты желісінен тиісінше
төбе шамы ішіндегі қыстырма қалыптарға қосыңыз.
7.Шамды басында бұрап орнатылған бөлшекке орнатып, оны
бұрандамен екі жағынан бұрап бекітіңіз (7-сурет).
60
MA0 000 021.indd 60
белгішесімен анықталған)
8.Мосыдағы жалғанатын жерді шамға жалғаңыз – сырт еткен
еткен дыбыстың шыққанына көз жеткізіңіз (8-сурет).
9.Шамды мосыға орнатқаннан кейін, LivingColors шамын
қабырғаның бойымен орналастырыңыз (9-сурет).
LivingColors шамы аз уақытқа түстерді ауыстырып жанады.
Шамның ұзындығын тірегіштің ортасындағы сақинаны
бұрып, тірегіштің жоғарғы бөлшегінің биіктігін қалаған
биіктікке сәйкес етіп, одан кейін орнатқан күйді бекіту үшін
сақинаны кері бұрап, реттеуіңізге болады (10-сурет). Жарық
құралын қолайлы орын табу үшін бір жағына немесе екінші
жағына қарай қозғалтып көруіңізге болады.
Жұмысты бастау:
1.Қашықтан басқару құралының батареяға арналған
бөлігін артындағы түймені ысыру арқылы ашыңыз. AAA
батареясының 3 данасын салыңыз (+ және - белгілеріне
сәйкес) (сурет a)
2.LivingColors шамын қосу үшін, қашықтан басқару құралында
орнатылған қосу/өшіру түймесіндегі «I» (қосу) дегенді басыңыз
(сурет c).
3.Өзіңіз қалаған жағдайды жасаңыз:
-Түстер дөңгелегіндегі қалаған түсті басыңыз. Шамның түсін
жақсарту үшін саусағыңызды түстер дөңгелегі бойымен
жүргізіңіз (сурет d).
-Түс қанықтығын өзгертіңіз (негізгі түстің өңін ағарту). Түсті
қоюлату үшін (
), ал ашық ету үшін, (
(а суреті). Түс қанықтығын мейлінше азайтқанда, ақ түс
шығады.
-Күңгірттеу. Арттыру (
) немесе азайту (
арқылы шам жарығының ашықтығын өзгертіңіз (сурет f).
4.LivingColors шамын «0» (өшіру) түймесін аз уақытқа басу
арқылы өшіріңіз. LivingColors шамы соңғы қойылған түс күйін
есіне сақтап, келесі пайдаланғанда сол түспен жанады
(сурет c).
LivingColors шамының қосымша мүмкіндіктері:
1.Түсті автоматты түрде алмастыру мүмкіндігі
Саусағыңызды түстер дөңгелегі бойымен айландыра жүргізіңіз
де (толықтай бір шеңбер), «I» (қосу) түймесін басыңыз; сонда
LivingColors шамы түсті автоматты түрде алмастыру режиміне
қосылады.
Түстердің ауысу жылдамдығын өзгертуге болады.
Жылдамдық сағат тілінің бағыты бойынша, жылдамнан
(түстер дөңгелегіндегі қою көк түс) баяу қарқынға (күлгін түс)
өзгертіледі (сурет g). Түстер дөңгелегінің кез-келген жерінен
басуға болады. Түсті автоматты түрде алмастыру режимінде
түстердің қанықтығы мен ашықтығын да өзгертуге болады.
Дағдылы режимге қайту үшін түстер дөңгелегін қайта
айландырып, сосын «0»түймесін басыңыз. Сондай-ақ, «0»
түймесін басып, LivingColors шамын өшіруге және «I» түймесін
басып, қайта қосуға болады. (сурет a)
2.Біріктірілген LivingColors шамдары
1.Бірнеше LivingColors шамдарын бір ғана қашықтан басқару
құралы арқылы реттеуге болады. Сонда LivingColors шамдары
бірдей түсті жарық түсіреді (немесе түстерді бір мезгілде
өзгертеді). Бірнеше LivingColors шамын бір басқару құралына
қосу үшін, оны шамның жоғарғы жағындағы Philips белгісіне
жақындатып, «I» (қосу) түймесін басыңыз. LivingColors шамы 3
рет жыпылықтайды да, аз уақыт жасыл түс жанады. Енді
) түймесін басыңыз
) түймелері
2009-08-13 10:20:51

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Philips 6914930PH

This manual is also suitable for:

6914948phLivingcolors generation2