Download Print this page

Začetek Uporabe - Philips 6914930PH User Manual

Led wall lamp
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Specificaţie wireless:
Bandă de frecvenţe mod wireless RF:
Protocol de comunicaţii wireless:
Canale de funcţionare:
20 sau 25
Specificaţie de protecţie a mediului:
Temperatură (funcţionare):
Temperatură (depozitare):
Umiditate relativă:
Aruncarea vechiului produs
Produsul dvs. este proiectat şi realizat cu materiale şi
componente de înaltă calitate, care pot fi reciclate şi
reutilizate. Când acest coş de gunoi
pe roţi barat cu o cruce este ataşat pe un produs înseamnă
că produsul este acoperit de prevederile Directivei europene
2002/96/EC.
Informaţi-vă asupra sistemului local de colectare separată pentru
produsele electrice şi electronice. Conformaţi-vă reglementărilor locale
şi nu
aruncaţi produsele vechi la deşeurile menajere obişnuite. Aruncarea
corectă a produsului vechi va ajuta pe prevenirea potenţialelor
consecinţe
negative asupra mediului şi sănătăţii umane
SL
LivingColors Navodila za uporabo
Hvala, ker ste kupili stropno svetilko Philips LivingColors!
Svetilka LivingColors vam omogoča, da z barvami in svetlobo ustvarjate
lasten domači ambient.
Pred prvo uporabo svetilke LivingColors natančno preberite ta navodila
in jih shranite za poznejšo uporabo. Upoštevajte naše smernice in
optimalno izkoristite vse možnosti svetilke Philips LivingColors.
Pomembno:
-Dele previdno vzemite iz embalaže.
-Preverite, ali so priloženi vsi deli.
-Proizvajalec vam priporoča, da svetilo uporabljate na pravilen način!
Zato vedno upoštevajte ta navodila za pravilno in varno namestitev in
uporabo svetila in navodila shranite za uporabo v prihodnje.
-Svetilo je primerno samo za neposreden priklop na električno
omrežje.
-Svetilo je primerno samo za stropno namestitev.
-Če niste prepričani, se posvetujte z usposobljenim elektrikarjem ali se
obrnite na prodajalca. Svetilo namestite v skladu z ustreznimi predpisi.
Nekateri predpisi zahtevajo, da mora svetilo namestiti usposobljen
elektrikar (npr. del P za Združeno kraljestvo)
-Vijake priključka vedno trdno privijte.
-Svetilo je primerno za namestitev na normalne vnetljive površine.
-Svetilo namestite na mesto izven dosega otrok.
-Če svetilo namestite na kovinsko površino, mora biti ta povezana z
zaščitnim ozemljitvenim prevodnikom ali prevodnikom enakomerne
napetosti napeljave.
-Pazite, da med namestitvijo ne prevrtate električne napeljave ali drugih
ovir v steni ali stropu.
-Če je svetilo nameščeno na stropno ali stensko vtičnico, morate
najprej na vtičnico namestiti pokrov. (npr. Nizozemska)
-Električna napeljava med svetilom in površino namestitve ne sme biti
stisnjena ali zvita.
-Upoštevajte vse tehnične specifikacije svetila. Preverite informacije na
etiketi svetila in v tem priročniku.
Namestitev stropne svetilke LivingColors
1.Pred namestitvijo, vzdrževanjem ali popravilom odklopite napajanje.
2.Izolacijsko plast z žic odstranite, kot je prikazano na sliki
3.Če imate na stropu priključno vtičnico za svetilke, stropno svetilko
neposredno namestite tako, da njeno ploščo privijete na priključek
(slika 3)
65
MA0 000 021.indd 65
Garanţie:
2405~2475 MHz
Garanţia Philips de doi ani este validă dacă produsul este utilizat
IEEE 802.15.4)
conform instrucţiunilor şi în scopul în care a fost creat. Reclamaţiile
canale 11, 15,
vor fi acceptate doar prin prezentarea dovezii originale de achiziţie
(factură, bon sau chitanţă) în care sunt incluse data achiziţiei, numele
distribuitorului şi descrierea produsului.
0...40 °C
Garanţia Philips se prescrie dacă:
-25...60 °C
- Orice a fost schimbat, tăiat, şters sau făcut ilizibil pe registrul de
5...95 % fără condens
achiziţii sau descrierea produsului.
- Erori cauzate de deteriorări, conexiuni defecte sau abuz.
- Un defect este cauzat de circumstanţe extreme, neinerente
produsului LivingColors, spre exemplu, iluminare, inundare, foc,
utilizare incorectă sau neglijenţă.
- Produsul LivingColors a fost deschis sau dezasamblat.
Garanţie şi Servicii:
Pentru informaţii şi în caz de probleme, vizitaţi site-ul Philips la adresa
www.philips.com/livingcolors sau contactaţi gratuit centrul Philips
Lighting Contact la nr. de telefon: 00800-PHILIPSL sau 00800-74454775
4.Če na stropu nimate priključne vtičnice za svetilke, najdite mesto, kjer
so kabli napeljani iz stropa. V strop zvrtajte dve luknji, kot je prikazano
na sliki 4, vstavite plastične vložke in ploščo privijte na strop.
5.Ozemljitveni kabel (ponavadi je rumen s črnimi programi) vklopite
v ozemljitveni priključek (označen z ikono
(slika 5).
6.Pri namestitvi upoštevajte barvo napeljave: modra (N) in rjava (L).
S tema 2 žicama povežite napajalni element in priključni sponki v
podstavku stropnega svetila.
7.Svetilo postavite na ploščo, ki ste jo pred tem privili na strop; na obeh
straneh jo pritrdite z vijakom (slika 7).
8.Vtič iz stojala vstavite v svetilko – ta mora klikniti na mesto (slika 8).
9.Svetilko LivingColors postavite na stojalo in usmerite proti steni
(slika 9). LivingColors prikaže vse možne barve. Dolžino svetila lahko
nastavite tako, da obrnete obroček na sredini stojala, zgornji del stojala
povlečete na želeno dolžino in obroček obrnete nazaj, da stojalo
pritrdite na položaju (slika 10). Svetilo lahko tudi premaknete na eno
ali drugo stran, da najdete najboljši položaj.
Začetek uporabe:
1.Premaknite gumb na hrbtni strani daljinskega upravljalnika, da odprete
pokrov prostora za baterije. Vstavite 3 baterije AAA (pazite na pravilno
polariteto) (slika a).
2.Svetilko LivingColors vklopite tako, da pritisnete "I" (vklop) na gumbu
za vklop/izklop daljinskega upravljalnika (slika c).
3.Ambient po želji ustvarite na naslednji način:
-Dotaknite se želene barve na barvnem kolescu. Barvo lahko prilagodite
tako, da se s prstom pomikate po barvnem kolescu (slika d)
-Spremenite zasičenost barv (dodajanje beline trenutni barvi). Pritisnite
(
koncu bo uporabljena bela barva.
-Zatemnitev. Intenzivnost svetlobe zvišajte (
gumbi za zatemnitev (slika f).
4.Svetilko LivingColors izklopite tako, da pritisnete gumb "0" (izklop).
LivingColors si zapomni zadnjo nastavitev za naslednjo uporabo (slika c).
) za globlje barve ali (
) za bolj pastelne barve (slika a). Na
) v podstavku svetila
) ali znižajte (
) z
2009-08-13 10:20:54

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Philips 6914930PH

This manual is also suitable for:

6914948phLivingcolors generation2