Philips 6914930PH User Manual page 69

Led wall lamp
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
- Produsele LivingColors care sunt conectate la două (sau mai multe)
telecomenzi pot fi controlate de oricare dintre telecomenzi.
- Pentru a deconecta o telecomandă de la un produs LivingColors,
ţineţi telecomanda aproape de LivingColors şi apăsaţi "0" timp de trei
secunde. Produsul LivingColors va lumina intermitent de 3 ori. Ţineţi
apăsat butonul "0" puţin mai mult şi va trece lent la oprit. Telecomanda şi
produsul LivingColors sunt deconectate acum.
Detectarea erorilor:
Problemă
LivingColors nu
Lampa nu este conectată
luminează
corect
Telecomanda nu
funcţionează
LivingColors
Telecomanda nu
nu răspunde la
funcţionează
telecomandă
Telecomanda nu este
conectată la lampă
Trafic intens pe reţeaua
wireless de date (de ex.
router wireless)
Nu pot
Butonul "I" nu a fost apăsat
interconecta
suficient de mult
mai multe lămpi
LivingColors
Lămpile LivingColors au
versiuni diferite
Nu pot activa
Mişcarea de rotire nu a fost
modul de
corectă
schimbare
automată a culorii
LivingColors tot
Altă problemă
nu funcţionează
conform
standardelor
Curăţare şi întreţinere:
Scoateţi ştecherul din priză.
Pentru a evita zgârierea, lampa LivingColors, telecomanda şi adaptorul
trebuie să fie curăţate numai cu o cârpă uscată moale.
Nu utilizaţi agenţi de curăţare, substanţe abrazive sau solvenţi. Evitaţi
contactul lichidului cu componentele electrice.
Instrucţiuni de siguranţă:
Păstraţi mufa şi produsul LivingColors departe de lichide şi umiditate.
-Produsul LivingColors este destinat exclusiv utilizării în interior. Nu
trebuie utilizat în locuri umede, precum în băi sau în aer liber.
-LivingColors nu este o jucărie creată spre amuzamentul copiilor.
-A nu se poziţiona pe suprafeţe fierbinţi
-Din motive de securitate şi conform condiţiilor garanţiei, produsul
LivingColors şi mufa nu trebuie deschise.
-Utilizaţi numai adaptorul furnizat: utilizarea unui alt adaptor poate
deteriora produsul LivingColors.
64
MA0 000 021.indd 64
Cauză posibilă
Verificaţi conexiunile cablului la lampă
Verificaţi dacă ştecherul este introdus corect în priza de perete
Consultaţi următoarea secţiune
Verificaţi bateriile din telecomandă. Bateriile trebuie să fie aşezate corect (+
şi -) şi trebuie să fie încărcate. Dacă telecomanda nu funcţionează nici acum,
încercaţi să înlocuiţi bateriile.
Conectaţi telecomanda la lampa LivingColors prin următoarea procedură de
la "2. Lămpile LivingColors"
Îndepărtaţi LivingColors de punctul de acces wireless
Asiguraţi-vă că toate produsele LivingColors conectate la această
telecomandă sunt pornite; în caz contrar, acestea nu vor răspunde după
această operaţiune.
Apăsaţi simultan "0" şi ( ) minim 5 secunde pentru a comuta la alt canal
(toate produsele LivingColors vor lumina intermitent în verde pentru
confirmare). Puteţi repeta această procedură de până la 3 ori, de preferat din
altă poziţie.
Refaceţi procedura de la "2. Interconectarea lămpilor LivingColors". Dacă a
fost conectată cu succes, lampa va lumina intermitent în verde 1 dată; dacă
interconectarea a eşuat, aceasta va reveni imediat la setările anterioare fără
a lumina intermitent în verde.
Verificaţi dacă lămpile pe care nu le puteţi interconecta prezintă un semn
"G2" pe spatele telecomenzii şi la baza acestora. Dacă una dintre lămpi nu
are acest semn, nu poate fi interconectată cu altă lampă care îl are (dar
poate fi interconectată cu alte lămpi care nu au semnul G2).
Dacă o culoare se schimbă în altă culoare (statică), dar nu începe un ciclu al
culorilor, mişcarea de rotire nu a fost corectă, încercaţi din nou
Contactaţi centrul Philips Lighting Contact (consultaţi Garanţie şi service)
3.Compatibilitatea cu cronometrele
Puteţi utiliza LivingColors cu un cronometru (neinclus). Când este pornit
cu un cronometru, produsul LivingColors va afişa ultima setare (modul
culoare statică sau modul de schimbare automată a culorii)
Soluţie
Protecţia mediului:
Dacă aruncaţi aparatul, casaţi-l în conformitate cu instrucţiunile
autorităţii locale. Îndepărtaţi bateriile când aruncaţi telecomanda. Nu
aruncaţi bateriile cu gunoiul menajer. Acestea trebuie predate la un punct
oficial de colectare sau la un distribuitor Philips, care va casa bateriile
într-un mod ecologic.
Consumul de curent al corpului de iluminat: până la 15,4 W
Telecomandă:
Baterii:
3 x baterii alcaline Philips Powerlife AAA LR03, 1,5 V.
2009-08-13 10:20:53

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Philips 6914930PH

This manual is also suitable for:

6914948phLivingcolors generation2