Download Print this page

Rengøring Og Vedligeholdelse - Philips 6914930PH User Manual

Led wall lamp
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Rengøring og vedligeholdelse:
Tag stikket ud af stikkontakten.
For at undgå at ridse LivingColors, fjernbetjeningen og adapteren bør de
kun rengøres med en blød, tør klud.
Brug ikke rengøringsmidler, slibepulver eller opløsningsmiddel. Undgå
væskespild på alle elektriske dele.
Sikkerhedsinstruktioner:
Undgå, at stikket og LivingColors kommer i kontakt med væsker og fugt.
-LivingColors er kun til indendørs brug. Brug den ikke, hvor der er vådt,
f.eks. på badeværelser eller udendørs.
-LivingColors er ikke legetøj og dermed ikke beregnet til, at børn leger
med den.
-Må ikke placeres på varme overflader.
-Af sikkerhedsårsager og af hensyn til garantien må LivingColors og
stikket ikke åbnes.
-Brug kun den medfølgende adapter: Brug af en anden adapter kan
beskadige din LivingColors.
Miljø:
Når du engang vil kassere LivingColors, skal du bortskaffe den i
overensstemmelse med instruktionerne fra de lokale myndigheder. Fjern
batterierne, inden du kasserer fjernbetjeningen. Smid ikke batterierne
ud sammen med almindeligt husholdningsaffald. De skal afleveres på et
officielt indsamlingssted eller hos en Philips-forhandler, som vil bortskaffe
batterierne på en miljøvenlig måde.
Enhedens strømforbrug: op til 15,4 W
Fjernbetjening:
Batterier:
3 x Philips Powerlife Alkaline AAA LR03, 1,5 V.
Trådløs specifikation:
Trådløs RF-frekvensbånd:
Trådløs kommunikationsprotokol:
Betjeningskanaler:
Miljømæssige specifikationer:
Temperatur (betjening):
Temperatur (opbevaring):
Relativ luftfugtighed:
ingen kondensering
Bortskaffelse af dit gamle produkt
Dit produkt er konstrueret med og produceret af materialer
og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.
Når dette markerede affaldsbøttesymbol er placeret på
et produkt betyder det, at produktet er omfattet af det
europæiske direktiv 2002/96/EC
Hold dig orienteret om systemet for særskilt indsamling af elektriske og
elektroniske produkter i dit lokalområde.
Overhold gældende regler, og bortskaf ikke dine gamle produkter
sammen med dit almindelige husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af
dine gamle produkter er med til at skåne miljøet og vores helbred.
17
MA0 000 021.indd 17
Garanti:
Philips' to-årige garanti gælder, hvis produktet anvendes i henhold til
vejledningen og til de beregnede formål. Reklamation accepteres kun
ved forevisning af det originale købsbevis (faktura, salgsdokument
eller kvittering) med oplysninger om købsdato, forhandlernavn og en
produktbeskrivelse.
Philips' garanti ophører, hvis:
- Noget er ændret, overskrevet, slettet eller ulæseligt på købsbeviset
eller produktbeskrivelsen.
- Der er fejl som følge af beskadigelse, forkert tilslutning eller
mishandling.
- Der er en fejl, der skyldes ekstreme omstændigheder, som ikke
er naturligt forbundet med LivingColors, for eksempel lynnedslag,
oversvømmelse, ildebrand, forkert anvendelse eller uagtsomhed.
- LivingColors er blevet åbnet eller skilt ad.
Garanti og service:
For yderligere oplysninger og ved eventuelle problemer kan du gå ind
på Philips' hjemmeside på www.philips.com/livingcolors eller kontakte
Philips Lighting Contact Center på frikaldsnummeret 00800-74454775
2405~2475 MHz
IEEE 802.15.4)
kanal 11, 15, 20 eller 25
0...40 °C
-25...60 °C
5...95 %,
2009-08-13 10:20:38

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Philips 6914930PH

This manual is also suitable for:

6914948phLivingcolors generation2