Philips 6914930PH User Manual page 55

Led wall lamp
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Palaikykite mygtuką „0" kiek ilgiau, ir ji lėtai užges. Dabar nuotolinio
valdymo pultas ir „LivingColors" nebesusieti.
3.Suderinamumas su laikmačiais
Galite naudoti „LivingColors" su laikmačiu (nepridedamas). Įjungus
laikmačiu „LivingColors" rodys paskutines nuostatas (pastovią spalvą
arba spalvų keitimo režimą)
Klaidų sekimas:
Problema
„LivingColors"
Lempta tinkamai neįjungta
nešviečia.
Nuotolinio valdymo pultas neveikia
„LivingColors"
Nuotolinio valdymo pultas neveikia
nereaguoja į
nuotolinio valdymo
pultą
Nuotolinio valdymo pultas nesusietas su
lempa
Didelis duomenų perdavimo intensyvumas
belaidžiame duomenų tinkle (pvz., belaidis
maršruto parinktuvas)
Negaliu susieti kelių
„I" nebuvo pakankamai ilgai laikomas
„LivingColors"
nuspaustas
lempų
„LivingColors" lempos yra skirtingų versijų
Negaliu paleisti
Perbraukimas buvo atliktas netinkamai
automatinio spalvų
keitimo režimo
„LivingColors"
Kita problema
ir toliau tinkamai
neveikia pagal
standartus
Valymas ir priežiūra:
Ištraukite kištuką iš sieninio elektros lizdo.
Kad nesubraižytumėte, valykite „LivingColors", nuotolinio valdymo pultą
ir adapterį tik minkšta, sausa šluoste.
Nenaudokite valymo medžiagų, šveitiklių ar tirpiklių. Venkite skysčių
patekimo ant elektrinių dalių.
Saugumo instrukcijos:
Kištuką ir „LivingColors" laikykite atokiau nuo skysčių ir drėgmės.
-„LivingColors" skirtas naudoti tik patalpose. Nenaudokite drėgnose
vietose, pvz., vonioje ar lauke.
-LivingColors" nėra vaikams skirtas žaislas.
-Nedėkite ant karštų paviršių
-Saugumo sumetimais ir pagal garantijos sąlygas „LivingColors" ir
kištuko negalima ardyti.
-Naudokite tik pridedamą adapterį, naudodami kitą adapterį galite
sugadinti „LivingColors".
50
MA0 000 021.indd 50
Galima priežastis
Sprendimas
Patikrinkite laido prijungimą prie lempos
Įsitikinkite, kad kištukas tinkamai įkištas į sieninį maitinimo lizdą
Žr. kitą skyrių
Patikrinkite nuotolinio valdymo pulto maitinimo elementus. Maitinimo
elementai turi būti tinkamai įdėti (+ ir -) bei įkrauti. Jei nuotolinio valdymo
pultas vis vien neveikia, pabandykite pakeisti maitinimo elementus.
Susiekite nuotolinio valdymo pultą su „LivingColors" lempa atlikdami
procedūrą, aprašytą „2. „LivingColors" lempų susiejimas"
Perkelkite „LivingColors" toliau nuo belaidžio prieigos taško
Įsitikinkite, kad visos su tuo nuotolinio valdymo pultu
susietos„LivingColors" lempos yra įjungtos, kitaip jos nereaguos po šio
veiksmo.
Vienu metu paspauskite „0" ir ( )bei palaikykite bent 5 sekundes
ir perjunkite į kitą kanalą (visos „LivingColors" sumirksės žaliai tai
patvirtindamos). Galite pakartoti šią procedūrą iki 3 kartų, pageidautina
kitoje vietoje.
Pakartokite procedūrą, aprašytą skyriuje „2. „LivingColors" lempų
susiejimas". Jei ji buvo susieta sėkmingai, lempa 1 kartą sumirksės žaliai, jei
ne, ji nedelsiant grįš prie ankstesnių nuostatų, žaliai nemirksėdama.
Patikrinkite, ar lempos, kurias bandote susieti, pažymėtos ženklu „G2"
nuotolinio valdymo pulto galinėje pusėje ir pačios lempos apačioje.
Jei viena iš lempų nepažymėta, jos nepavyks susieti su kita lempa, kuri
pažymėta (tačiau ją galima susieti su kitomis lempomis, nepažymėtomis
ženklu „G2").
Jei spalva pasikeičia į kitą pastovią spalvą, tačiau spalvų ciklas neprasideda,
tuomet jūsų perbraukimas buvo atliktas neteisingai, pabandykite dar kartą
Kreipkitės į „Philips Lighting" kontaktinį centrą (taip pat žr. „Garantija ir
techninė priežiūra")
Aplinka:
Jeigu išmetate prietaisą praėjus nustatytam naudojimo laikui, išmeskite
jį laikydamiesi vietinės valdžios institucijų nurodymų. Prieš išmesdami
nuotolinio valdymo pultą išimkite maitinimo elementus. Neišmeskite
maitinimo elementų kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Jas reikia
atiduoti oficialiame surinkimo punkte arba „Philips" prekybos atstovui,
kur jos bus pašalintos tausojant aplinką.
Šviestuvo energijos sąnaudos: iki 15,4 W
Nuotolinis valdymas:
Maitinimo elementai:
3 x „Philips Powerlife" šarminiai AAA LR03, 1,5 V.
2009-08-13 10:20:47

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Philips 6914930PH

This manual is also suitable for:

6914948phLivingcolors generation2