Philips 6914930PH User Manual page 24

Led wall lamp
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
3.Kompatibilitet med timer
Du kan använda LivingColors med en timer (medföljer inte). När
LivingColors slås på med en timer visas den med dina senaste
inställningar (statiskt eller automatiskt färgändringsläge)
Felsökning:
Problem
Möjlig orsak
LivingColors ger
Lampan har inte
inget ljus
anslutits på rätt sätt
Fjärrkontrollen
fungerar inte
LivingColors
Fjärrkontrollen
svarar inte på
fungerar inte
fjärrkontrollen
Fjärrkontrollen är
inte kopplad till
lampan
Hård trafik på ett
trådlöst datanätverk
(t.ex. trådlös router)
Jag kan inte
Knappen "I" trycktes
koppla flera
inte ned tillräckligt
LivingColors-
länge
lampor
LivingColors-
lamporna tillhör
olika versioner
Jag kan inte
Dragrörelsen var
starta det
inte korrekt
automatiska
färgändringsläget
LivingColors
Övriga problem
fungerar
fortfarande inte
som den ska
Rengöring och underhåll:
Dra ut kontakten ur vägguttaget.
LivingColors-lampan, fjärrkontrollen och adaptern ska endast rengöras
med en mjuk, torr duk så att du undviker repor.
Använd inte rengörings-, slip- eller lösningsmedel. Undvik vätska på alla
elektriska delar.
Säkerhetsföreskrifter:
Se till att kontakten och LivingColors aldrig kommer i kontakt med
vätskor och fukt.
-LivingColors är endast avsedd att användas inomhus. Använd den inte i
våtutrymmen, t.ex. i badrum, eller utomhus.
-LivingColors är ingen leksak och är inte avsedd att hanteras av barn.
-Placera inte produkten på varma ytor.
-Av säkerhetsskäl och enligt garantivillkoren ska LivingColors och
kontakten inte öppnas.
-Använd endast den medföljande adaptern. Om du använder en annan
adapter kan LivingColors skadas.
Miljö:
Om du någon gång kasserar produkten ska det ske i enlighet med
kommunens anvisningar. Ta ur batterierna när du kasserar fjärrkontrollen.
Kasta inte batterierna med det vanliga hushållsavfallet. Du måste lämna in
dem vid en officiell återvinningsstation eller hos en Philips-återförsäljare.
Båda kan kassera batterierna på ett miljövänligt sätt.
19
MA0 000 021.indd 19
Kontrollera anslutningen från sladden till lampan
Kontrollera att kontakten har satts in i vägguttaget på rätt sätt
Se följande avsnitt
Kontrollera batterierna i fjärrkontrollen. Batterierna ska sättas in på rätt sätt (+ och -) och ska vara
laddade. Om fjärrkontrollen fortfarande inte fungerar försöker du med att byta ut batterierna.
Koppla fjärrkontrollen till LivingColors-lampan genom att följa anvisningarna under "2. Koppla
LivingColors-lampor
Flytta LivingColors bort från den trådlösa åtkomstpunkten
Kontrollera att alla LivingColors som är anslutna till fjärrkontrollen är påslagna, annars svarar de
inte efter den här åtgärden.
Tryck samtidigt på "0" och ( ) i minst 5 sekunder för att växla till en annan kanal (alla
LivingColors blinkar grönt som bekräftelse). Du kan upprepa de här anvisningarna upp till 3 gånger,
helst från en annan plats.
Gör om anvisningarna under "2. Koppla LivingColors-lampor". Om lampan har kopplats blinkar den
en gång i grönt. Om lampan inte har kopplats återställs den till föregående inställning direkt utan
att blinka i grönt.
Kontrollera om lamporna som du inte kan koppla har märket "G2" på baksidan av både
fjärrkontrollen och på undersidan av själva lampan. Om någon av lamporna inte har det kan den
inte kopplas med en lampa som har det (men den kan fortfarande kopplas med andra lampor som
inte har märket G2).
Om en färg ändras till en annan (statisk) färg, men utan färgloop, blev inte din dragrörelse korrekt.
Försök igen.
Kontakta Philips Lighting-kontaktcentret (se Garanti och service)
Armaturens strömförbrukning: upp till 15,4 W
Fjärrkontroll:
Batterier:
Philips Powerlife AAA-batterier LR03, 1,5 V.
Specifikationer för trådlöst:
Frekvensband i trådlöst RF-läge:
Trådlöst kommunikationsprotokoll:
Driftkanaler:
eller 25
Miljöspecifikationer:
Temperatur (drift):
Temperatur (förvaring):
Relativ luftfuktighet:
Lösning
2 405~2 475 MHz
IEEE 802,15.4)
5...95 % icke-kondenserande
3 alkaliska
11, 15, 20
0...40 °C
-25...60 °C
2009-08-13 10:20:38

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Philips 6914930PH

This manual is also suitable for:

6914948phLivingcolors generation2