Download Print this page

Bezbednosna Uputstva - Philips 6914930PH User Manual

Led wall lamp
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
3.Kompatibilnost sa tajmerima
LivingColors lampu možete da koristite sa tajmerom (nije u kompletu).
Prilikom uključivanja pomoću tajmera, LivingColors lampa će prikazati
poslednje podešavanje (režim statičke boje ili režim za automatsko
menjanje boje)
Čišćenje i održavanje:
Izvadite utikač iz zidne utičnice.
Da ih ne biste izgrebali, LivingColors lampa, daljinski upravljač i utikač
moraju se čistiti isključivo suvom i mekom krpom.
Nemojte koristiti sredstva za čišćenje, abrazivna sredstva niti rastvarače.
Izbegavajte kontakt tečnosti sa električnim delovima.

Bezbednosna uputstva:

Utikač i lampe LivingColors držite dalje od tečnosti i vlage.
-LivingColors lampa namenjena je isključivo za upotrebu u zatvorenom
prostoru. Nije podesna za upotrebu u vlažnim prostorijama, npr. u
kupatilu, niti za spoljnu upotrebu.
-Lampe LivingColors nisu igračke za decu.
-Ne stavljajte na vruće površine
-Iz bezbednosnih razloga i u skladu sa garantnim uslovima, LivingColors
lampa i utikač ne smeju se otvarati.
-Koristite samo adapter koji se nalazi u kompletu: upotreba drugog
adaptera može da ošteti LivingColors lampu.
Životna sredina:
Ako u budućnosti budete želeli da odložite uređaj u otpad, učinite to u
skladu sa uputstvima lokalne uprave. Uklonite baterije prilikom odlaganja
daljinskog upravljača na otpad. Baterije nemojte da odlažete zajedno sa
drugim otpadom iz domaćinstva. Potrebno ih je predati na zvaničnom
mestu za prikupljanje ili kod prodavca Philips proizvoda, a nakon toga će
u oba slučaja baterije biti odložene na način koji nema štetan uticaj na
životnu sredinu.
Potrošnja struje rasvetnog tela: do 15,4 W
Daljinski upravljač:
Baterije:
3 x Philips Powerlife Alkaline AAA LR03, 1,5 V.
Bežične specifikacije:
Bežični RF frekventni opseg:
Protokol za bežičnu komunikaciju:
Kanali za rad:
Specifikacije u vezi sa okruženjem:
Temperatura (rad):
Temperatura (skladištenje):
Relativna vlažnost:
78
MA0 000 021.indd 78
Garancija:
Dvogodišnja garancija kompanije Philips važi ako se proizvod koristi u
skladu sa uputstvom za upotrebu i u predviđene svrhe. Zahtevi za servis
biće prihvaćeni samo uz podnošenje originalnog dokaza o kupovini
(računa, priznanice ili fakture) na kome su navedeni datum kupovine, ime
distributera i opis proizvoda.
Philips garancija prestaje da važi ako je:
- Bilo šta menjano, precrtano, izbrisano ili namerno učinjeno nečitljivim
na računu ili opisu proizvoda.
- Do problema došlo usled oštećenja, neispravnog priključivanja ili
zloupotrebe.
- Do problema došlo usled ekstremnih okolnosti koje nemaju veze
sa karakteristikama proizvoda LivingColors, na primer, usled udara
groma, poplave, požara, nepravilne upotrebe ili nemara.
- Lampa LivingColors otvarana ili rastavljana.
Garancija i servis:
Za više informacija i u slučaju bilo kakvih problema, posetite Web
lokaciju kompanije Philips na adresi www.philips.com/livingcolors ili se
obratite kontakt-centru Philips Lighting besplatnim pozivom na broj:
00800-PHILIPSL ili 00800-74454775
2405~2475 MHz
IEEE 802.15.4)
kanal 11, 15, 20 ili 25
0...40 °C
-25...60 °C
5...95 % bez kondenzovanja
2009-08-13 10:20:57

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Philips 6914930PH

  Related Content for Philips 6914930PH

This manual is also suitable for:

6914948phLivingcolors generation2