Download Print this page

Primii Paşi - Philips 6914830PU User Manual

Led floor lamp
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
RO
Instrucţiuni de utilizare pentru LivingColors
Vă mulţumim pentru achiziţionarea lămpii de podea Philips LivingColors!
LivingColors a fost proiectat special pentru a crea propria dvs. ambianţă
acasă, prin culoare şi lumină.
La prima utilizare a produsului LivingColors, vă rugăm să citiţi aceste
instrucţiuni cu atenţie şi să le păstraţi pentru consultare ulterioară.
Urmând instrucţiunile noastre, veţi beneficia de funcţionalitatea
completă a Philips LivingColors.
Important:
-Îndepărtaţi cu grijă componentele ambalajului.
-Verificaţi dacă toate componentele sunt incluse.
Primii paşi:
1.Introduceţi stâlpul în picior şi apoi rotiţi stâlpul în sens orar până la
maxim (schema 1).
2.Introduceţi mufa de conectare în orificiul de sub piciorul lămpii
(schema 2) şi conectaţi celălalt capăt al acesteia la priza din perete.
3.Introduceţi mufa de conectare din partea de sus a suportului în lampă
– asiguraţi-vă că auziţi un clic (schema 3).
4.Aşezaţi lampa pe suport şi orientaţi LivingColors spre perete (distanţa
optimă este 50 cm) – schema 4. Produsul LivingColors va afişa o scurtă
introducere a posibilităţilor de culoare. Puteţi ajusta înălţimea corpului
de iluminat rotind inelul din centrul suportului, trăgând partea de sus
a suportului la înălţimea dorită şi apoi rotind inelul înapoi pentru a fixa
poziţia (schema 5).
5.Deschideţi compartimentul bateriilor telecomenzii glisând butonul
de pe spate. Introduceţi 3 baterii AAA (+ şi – după cum este indicat)
(schema a).
6.Porniţi produsul LivingColors apăsând scurt pe butonul "I" (pornit) de
pe butonul pornit/oprit amplasat pe telecomandă (schema c).
7.Creaţi propria dvs. ambianţă în felul următor:
-Atingând culoarea dorită de pe selectorul de culori. Vă puteţi deplasa
degetul pe selectorul de culori pentru a modifica culoarea (schema d)
-Schimbând saturaţia culorilor (adăugând mai mult alb în culoarea
actuală). Apăsaţi pe ( ) pentru o culoare profundă sau pe ( ) pentru
o culoare mai pastelată (schema a). În final, veţi ajunge la culoarea albă.
-Reglând luminozitatea. Creşteţi (
luminii prin intermediul butoanelor pentru reglarea luminozităţii
(schema f).
8.Opriţi LivingColors apăsând scurt butonul "0" (oprit). Produsul
LivingColors va reţine ultima setare de culoare pentru următoarea
utilizare (schema c).
56
) sau reduceţi ( ) intensitatea
Faceţi mai multe cu LivingColors:
1.Modul automat de schimbare a culorii
Rotiţi-vă degetul pe selectorului de culori (un cerc complet) şi
apăsaţi scurt "I" ("pornit"); LivingColors va comuta în modul automat
de schimbare a culorii: lampa va începe să schimbe culorile automat.
Puteţi regla viteza cu care se schimbă culorile. Viteza poate fi reglată
în sens orar, de la rapid (culoarea albastru închis de pe selectorul
de culori) la lent (purpuriu) (schema g). Puteţi atinge oriunde pe
selectorul de culori. În timpul modului automat de schimbare a
culorii, puteţi regla de asemenea saturaţia şi luminozitatea culorilor.
Pentru a comuta înapoi în modul culoare statică, rotiţi-vă din nou
degetul pe selectorul de culori şi apoi apăsaţi "0". Alternativ, puteţi
opri "0" şi reporni "I" LivingColors. (schema c)
2.Interconectarea lămpilor LivingColors
1. Puteţi utiliza mai multe lămpi LivingColors cu o singură
telecomandă. Lămpile LivingColors vor proiecta aceeaşi culoare
(sau vor schimba culorile simultan). Pentru a interconecta mai multe
lămpi LivingColors la o singură telecomandă, apropiaţi telecomanda
de logo-ul Philips din partea de sus a lămpii şi apăsaţi "I" ("pornit").
Produsul LivingColors va lumina intermitent de 3 ori şi apoi va
lumina intermitent scurt în culoarea verde. Acum puteţi elibera
butonul. Lămpile interconectate vor comuta la ultima setare de pe
telecomandă.
- Repetaţi această operaţiune pentru fiecare lampă LivingColors pe
care doriţi să o conectaţi cu celelalte.
- Pentru a utiliza lampa LivingColors separat din nou, conectaţi-o la
altă telecomandă în acelaşi mod descris mai sus.
2. Este de asemenea posibil să controlaţi o lampă LivingColors cu
mai multe telecomenzi. Pentru aceasta, resetaţi mai întâi una dintre
telecomenzi apăsând continuu butoanele "0" şi ( ) simultan timp de
5 secunde. Apoi ţineţi două telecomenzi apropiate şi apăsaţi butonul
"I" de pa ambele timp de 7 secunde. Acum, puteţi conecta noua
telecomandă la LivingColors în acelaşi mod descris mai sus.
- Produsele LivingColors care sunt conectate la două (sau mai multe)
telecomenzi pot fi controlate de oricare dintre telecomenzi.
- Pentru a deconecta o telecomandă de la un produs LivingColors,
ţineţi telecomanda aproape de LivingColors şi apăsaţi "0" timp de
trei secunde. Produsul LivingColors va lumina intermitent de 3 ori.
Ţineţi apăsat butonul "0" puţin mai mult şi va trece lent la oprit.
Telecomanda şi produsul LivingColors sunt deconectate acum.
3.Compatibilitatea cu cronometrele
Puteţi utiliza LivingColors cu un cronometru (neinclus). Când este
pornit cu un cronometru, produsul LivingColors va afişa ultima
setare (modul culoare statică sau modul de schimbare automată

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Philips 6914830PU

  Related Manuals for Philips 6914830PU