Primii Paşi - Philips 6917348PH User Manual

Philips livingcolors clear wall lamp
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
-
Strângeţi întotdeauna ferm şuruburile
terminalelor.
-
Corpul de iluminat este adecvat pentru montarea
pe suprafeţe normale inflamabile.
-
Vă rugăm să montaţi corpul de iluminat în afara
accesului copiilor.
-
În cazul în care corpul de iluminat este montat
pe o suprafaţă metalică, această suprafaţă trebuie
să fie conectată la un conductor protector de
împământare sau la conductorul echipotenţial al
instalaţiei.
-
Asiguraţi-vă că nu perforaţi prin cablurile
electrice sau prin alt obstacol din perete sau tavan
în timpul instalării.
-
În cazul în care corpul de iluminat este montat
pe o cutie de tavan sau o cutie de perete, cutia
trebuie acoperită mai întâi cu un capac. (de ex.
Olanda)
-
Cablurile electrice nu trebuie prinse sau răsucite
niciodată între corpul de iluminat şi suprafaţa de
montare.
-
Respectaţi întotdeauna specificaţiile tehnice ale
corpului de iluminat. Verificaţi informaţiile de pe
eticheta corpului de iluminat şi din acest manual.
1. Primii paşi:
-
Izolaţi întotdeauna alimentarea înaintea începerii
instalării, întreţinerii sau reparaţiei.
-
Dezizolaţi cablurile după cum este indicat în
diagramă.
-
Dacă aveţi pe perete o cutie de conexiuni pentru
lămpi de perete, conectaţi lampa de perete direct
prin înşurubarea plăcii acesteia la conexiune
-
Dacă nu aveţi pe perete o cutie de conexiuni
pentru lămpi de perete, găsiţi locul în care
cablurile ies din perete. Realizaţi două orificii în
perete, introduceţi mai întâi mufele de fixare din
plastic şi apoi înşurubaţi placa pe perete.
-
Conectaţi cablul de împământare (de obicei,
galben cu dungi negre) în conexiunea de
împământare (identificată prin pictograma de
împământare) din interiorul bazei corpului de
iluminat.
-
Respectaţi culoarea corectă a cablurilor în timpul
instalării: albastru (N) şi maro (L). Conectaţi
aceste 2 cabluri conform schemei dvs. electrice
la blocurile de terminale din interiorul bazei
corpului de iluminat pentru tavan.
-
Aşezaţi corpul de iluminat pe placa pe care aţi
înşurubat-o anterior pe perete; fixaţi-l la ambele
capete înfiletând un şurub.
-
Introduceţi mufa de conectare din trepied în
lampă – asiguraţi-vă că auziţi un clic.
-
Aşezaţi lampa pe trepied şi orientaţi LivingColors
spre perete. Puteţi ajusta lungimea corpului de
iluminat rotind inelul din centrul suportului,
trăgând partea de sus a suportului la lungimea
dorită şi apoi rotind inelul înapoi pentru a fixa
poziţia. De asemenea, puteţi trage corpul de
iluminat într-o parte sau alta pentru a găsi poziţia
optim.
-
Deschideţi compartimentul bateriilor
telecomenzii prin glisarea butonului din spate.
Introduceţi 3 baterii AAA (+ şi – după cum este
indicat).
2. Creaţi propria dvs. ambianţă în felul
următor:
-
Atingând culoarea dorită de pe selectorul de
culoare. Puteţi deplasa degetul pe selector pentru
a rafina culoarea.
-
Modificând saturaţia culorilor (adăugând mai
mult alb în culoarea actuală). Apăsaţi butonul de
creştere a saturaţiei pentru o culoare profundă sau
butonul de scădere a saturaţiei pentru o culoare
mai pastelată. Dacă ţineţi apăsat butonul de
scădere a saturaţiei, veţi ajunge în final la culoarea
albă .
-
Reducerea gradată a luminii. Creşteţi sau
scădeţi intensitatea luminii prin intermediul
butoanelor de reducere gradată a luminii.
-
Lăsând culorile să se schimbe automat.
Rotiţi-vă degetul pe selectorului de culori (un
cerc complet) şi apăsaţi scurt "I" ("pornit");
LivingColors va comuta în modul automat de
schimbare a culorii: lampa va începe să schimbe
culorile automat.
Puteţi regla viteza cu care se schimbă culorile.
Viteza poate fi reglată în sens orar, de la rapid
(culoarea albastru închis de pe selectorul de
culori) la lent (purpuriu). Puteţi atinge oriunde pe
selectorul de culori. În timpul modului automat
de schimbare a culorii, puteţi regla de asemenea
saturaţia şi luminozitatea culorilor.
Pentru a comuta înapoi în modul culoare statică,
rotiţi-vă din nou degetul pe selectorul de culori
şi apoi apăsaţi "0". Alternativ, puteţi opri "0" şi
reporni "I" LivingColors.
-
Dacă vă place o anumită setare de lumină (de
exemplu, lumină roşie uşor redusă), puteţi stoca
această scenă pentru a o reutiliza uşor: ţineţi
apăsat unul dintre butoanele pentru scenă, până
când telecomanda emite un semnal sonor. Scena
dvs. este stocată acum sub butonul pentru scenă
pe care l-aţi apăsat. În acest mod puteţi stoca de
asemenea o anumită viteză a modului automat de
schimbare a culorilor.
Puteţi continua reglarea luminilor după cum doriţi.
Oricând doriţi să reveniţi la scena stocată, apăsaţi
butonul pentru scenă pe care l-aţi apăsat când aţi
stocat-o. Respectivul buton pentru scenă se va
106

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Philips 6917348PH

  Related Manuals for Philips 6917348PH

This manual is also suitable for:

6917330phLivingcolors generation2 69173/**/** series