Philips 6914930PH User Manual page 21

Led wall lamp
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Gør mere med LivingColors:
1.Automatisk farveskift
Stryg med fingeren rundt om farvehjulet (en hel omgang), og tryk
kortvarigt på "I" ("tændt"). LivingColors skifter derefter til automatisk
farveskift: Lampen begynder at skifte farve automatisk.
Du kan justere den hastighed, som farverne skifter med. Hastigheden kan
justeres med uret, fra hurtig (mørkeblå farve på farvehjulet) til langsom
(lilla) (tegning g). Du kan trykke hvor som helst på farvehjulet. Mens
du er i tilstanden automatisk farveskift, kan du også justere farvernes
mætning og lysstyrke.
Hvis du vil skifte tilbage til statisk farvetilstand, skal du stryge med
fingeren rundt om farvehjulet igen og derefter trykke på "0". Du kan
også slukke for LivingColors på "0" og tænde igen på "I". (tegning a)
2.Sådan sætter du LivingColors-lamper sammen
1. Du kan betjene flere LivingColors med den samme fjernbetjening.
LivingColors-lamperne vil derefter lyse i den samme farve (eller skifte
farve samtidigt). Hvis du vil betjene flere LivingColors med den samme
fjernbetjening, skal du holde fjernbetjeningen tæt på Philips-logoet
øverst på lampen og trykke på "I" ("tændt"). LivingColors blinker 3
gange og blinker derefter kortvarigt grønt. Du kan slippe knappen nu. De
sammensatte lamper vil skifte til den sidste indstilling på fjernbetjeningen.
Fejlfinding:
Problem
LivingColors
Lampen er ikke tilsluttet korrekt
udsender ikke
noget lys
Fjernbetjeningen virker ikke
LivingColors
Fjernbetjeningen virker ikke
reagerer ikke på
fjernbetjeningen
Fjernbetjeningen er ikke koblet til lampen
Meget trafik på et trådløst datanetværk (f.eks.
trådløs router)
Jeg kan ikke
Du trykkede ikke længe nok på knappen "I"
sammenkoble
flere LivingColors-
lamper
LivingColors-lamperne er af forskellige
versioner
Jeg kan ikke starte
Strygebevægelsen var ikke korrekt
det automatiske
farveskift
LivingColors virker
Andet problem
stadig ikke, som
den skal
16
MA0 000 021.indd 16
- Gentag denne handling for hver af de LivingColors-lamper, du vil slutte
til de andre.
- Hvis du igen vil bruge LivingColors hver for sig, skal du slutte dem til
en anden fjernbetjening på samme måde som beskrevet ovenfor.
2. Det er også muligt at betjene én LivingColors-lampe med flere
fjernbetjeninger. For at gøre dette skal du først nulstille én af
fjernbetjeningerne ved at trykke på "0" og knapperne (
holde dem nede i 5 sekunder. Hold derefter to fjernbetjeninger tæt på
hinanden, og tryk på knappen "I" på begge i 7 sekunder. Du kan nu koble
den nye fjernbetjening til LivingColors på samme måde som beskrevet
ovenfor.
- LivingColors, der er koblet til to (eller flere) fjernbetjeninger, kan
betjenes fra en hvilken som helst af fjernbetjeningerne.
- Hvis du vil koble en fjernbetjening fra en LivingColors, skal du holde
fjernbetjeningen tæt på LivingColors og trykke på "0" i tre sekunder.
LivingColors blinker 3 gange. Hold knappen "0" nede lidt længere, og den
vil langsomt blive slukket. Fjernbetjeningen og LivingColors er nu koblet
fra hinanden.
3.Kompatibilitet med timere
Du kan bruge LivingColors med en timer (medfølger ikke). Når den
bliver tændt med en timer, vil LivingColors vise dine sidste indstillinger
(statisk farve eller automatisk farveskift)
Mulig årsag
Kontroller tilslutningerne fra ledningen til lampen
Kontroller, at stikket sidder korrekt i stikkontakten
Se det næste afsnit
Kontroller batterierne i fjernbetjeningen. Batterierne skal være sat
rigtigt i (+ og -) og de skal være opladte. Hvis fjernbetjeningen stadig
ikke virker, skal du prøve at udskifte batterierne.
Opret forbindelse mellem fjernbetjeningen og LivingColors-lampen
ved at følge fremgangsmåden under "2. Sådan sætter du LivingColors-
lamper sammen"
Flyt LivingColors væk fra det trådløse adgangspunkt
Kontroller, at alle LivingColors, der er tilsluttet denne fjernbetjening,
er tændt, da de ellers ikke vil reagere efter denne handling.
Tryk samtidigt på "0" og ( ) i mindst 5 sekunder for at skifte til en
anden kanal (alle LivingColors vil blinke grønt for at bekræfte). Du
kan gentage denne fremgangsmåde op til 3 gange, helst fra en anden
position.
Gentag fremgangsmåden under "2. Sådan sætter du LivingColors-
lamper sammen". Hvis den blev koblet rigtigt, vil lampen give 1 grønt
blink. Hvis sammenkoblingen mislykkedes, vil den straks vende tilbage
til dens forrige indstillinger uden at blinke grønt.
Kontroller, om de lamper, som du ikke kan koble sammen, begge har
et "G2"-mærke bag på fjernbetjeningen og i bunden af selve lampen.
Hvis en af lamperne ikke har det, kan den ikke kobles sammen med
en anden lampe, der har det (men den kan stadig kobles sammen
med andre lamper, der ikke har G2-mærket).
Hvis farven skifter til en anden (statisk) farve, men ikke påbegynder
en farve-loop, var din strygebevægelse ikke korrekt. Prøv igen
Kontakt Philips Lighting Contact Center (se Garanti og service)
) samtidigt og
Løsning
2009-08-13 10:20:38

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Philips 6914930PH

This manual is also suitable for:

6914948phLivingcolors generation2