Download Print this page

Philips 6914930PH User Manual page 49

Led wall lamp
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
HU
LivingColors – Használati utasítás
Köszönjük, hogy a Philips LivingColors fali lámpát választotta!
A LivingColors terméket kifejezetten az egyéni igényeknek megfelelő
színes és fényes környezet megteremtése érdekében fejlesztettük ki.
A LivingColors első használatát megelőzően figyelmesen olvassa el
a használati utasítást, és őrizze meg későbbi használatra. Ajánlásaink
betartásával a Philips LivingColors termék teljes funkcionalitását
élvezheti.
Figyelem!
-Óvatosan vegye ki a termék részeit a csomagolásból.
-Ellenőrizze, hogy minden rész megvan-e.
-A termék gyártója azt tanácsolja, hogy kizárólag a megfelelő módon
használja a lámpatesteket! Kérjük, minden esetben kövesse a termék
használatával kapcsolatos utasításokat, valamint őrizze meg azokat
későbbi használatra, a lámpatestek megfelelő módon történő és
biztonságos felszerelése és használata érdekében.
-A lámpatest vezetékét kizárólag közvetlenül a vezetékes hálózathoz
csatlakoztassa.
-A lámpatest kizárólag a falra szerelhető fel.
-Amennyiben kérdései vannak, keressen fel egy szakképzett
villanyszerelőt vagy lépjen kapcsolatba márkakereskedőjével. Minden
esetben a vonatkozó előírásokat szem előtt tartva szerelje fel a
terméket. Bizonyos szabályozások előírják, hogy a lámpatestek
felszerelése kizárólag egy szakképzett villanyszerelő által történhet (pl.
Part P az Egyesült Királyságban)
-A zárócsavarokat mindig határozott mozdulatokkal húzza meg.
-A lámpatestek átlagosan tűzveszélyes felületekre is felszerelhetők.
-Kérjük, olyan helyre szerelje a lámpatesteket, amelyet kisgyermekek
nem érhetnek el.
-Amennyiben a lámpatest fémfelületre lett rögzítve, a felületnek
megfelelő védelmi földeléssel kell rendelkeznie, vagy egy azonos
feszültségű összekötő vezetővel.
-Ügyeljen rá, hogy fúrás közben ne érjen elektromos vezetékekhez vagy
más akadályhoz a falban vagy mennyezetben.
-Ha a lámpatest egy mennyezeti dobozra vagy fali dobozra van erősítve,
előbb gondoskodjon a doboz lefedéséről. (pl. Hollandia)
-Ügyeljen rá, hogy az elektromos vezetékek soha ne legyenek
megcsavarodva, illetve a lámpatest és a rögzítési felület közé
beszorulva.
-Minden esetben tartsa szem előtt a lámpatest műszaki jellemzőit.
Ellenőrizze a lámpatest címkéjén és a jelen felhasználói útmutatóban
található információkat.
A LivingColors fali lámpa felszerelése
1.Az üzembe helyezést, karbantartást vagy javítást megelőzően mindig
gondoskodjon a tápegység izolálásáról.
2.Távolítsa el a szigetelést a vezetékekről az ábrán jelzetteknek
megfelelően
3.Ha a falban beszerelt csatlakozódoboz van, csatlakoztassa hozzá
közvetlenül a fali lámpát fedőlapjának a csatlakozóhoz történő
csavarozásával (3. ábra).
4.Ha a falban nincs beszerelt csatlakozódoboz, keresse meg a falból
kivezető kábeleket. Fúrjon két lyukat a falba a 4. ábrán bemutatott
módon; helyezzen egy-egy műanyag tiplit a lyukakba, majd csavarozza
a fedőlapot a falra.
5.Csatlakoztassa a földelőkábelt (általában sárga színű fekete csíkokkal)
a lámpatest talprészében található földelő csatlakozóhoz (
jelölve) (5. ábra).
6.A lámpatest felszerelésekor ügyeljen a különböző színű: kék (N)
és barna (L) vezetékekre. Csatlakoztassa a két vezetéket ennek
megfelelően a hálózattól a mennyezeti lámpa talprészében található
sorkapcsolókhoz.
7.Helyezze a lámpatestet a már korábban a falra csavarozott fedőlapra;
rögzítse csavarokkal mindkét oldalon (7. ábra).
8.Tolja a háromágú tartó csatlakozódugaszát a lámpába, ameddig
kattanást nem hall (8. ábra).
44
MA0 000 021.indd 44
9.Helyezze a lámpát a háromágú tartóra, majd irányítsa a LivingColors
lámpát a fal felé (9. ábra). A LivingColors röviden bemutatja a
színlehetőségeket. A lámpatest hosszát a tartórúd közepén található
gyűrű elforgatásával szabályozhatja. A gyűrű elforgatása után húzza ki
a tartórúd felső részét megfelelő hosszúságúra, majd rögzítse a kívánt
hosszt a gyűrű ellenkező irányú elforgatásával (10. ábra). Az optimális
pozíció megtalálásához a lámpatest jobb és bal irányba is elmozdítható.
Bevezetés:
1.A gomb hátrahúzásával nyissa ki a távvezérlő elemtartóját. Tegye bele
a 3 (AAA jelzésű) minielemet (az elemtartó rekeszben látható + és -
jelnek megfelelően) („a" ábra).
2.A távvezérlőn lévő be- és kikapcsológomb „I" (be) állásának
érintésével kapcsolja be a LivingColors lámpát („c" ábra).
3.Hozza létre az Önnek tetsző környezetet:
-A kívánt szín megérintésével a színtárcsán. Ujját a színtárcsán mozgatva
állíthatja be a színt („d" ábra)
-A színtelítettség szintjének szabályozása (több fehér adása a színhez).
A (
) gomb megnyomásával erősebb, a (
halványabb színt kap („a" ábra). A végeredmény a fehér szín.
-Fényerő szabályozás. A fényintenzitás növelhető (
(
) a fényerő szabályozó gombokkal („f" ábra).
4.A LivingColors lámpa a „0" (ki) gombot röviden megnyomva
kapcsolható ki. A következő használatkor a LivingColors lámpa emlékszik
az utolsó színbeállításra („c" ábra).
Még több a LivingColors termékkel:
1.Automatikus színváltó mód
Húzza végig ujját a színtárcsán (egy teljes kört leírva), majd röviden
nyomja meg a „I" (be) gombot. Ekkor a LivingColors automatikus
színváltó módba áll, azaz a lámpa elkezdi automatikusan váltani a
színeket.
Beállíthatja a színek váltásának sebességét. A sebesség az óramutató
járásával megegyező irányban állítható be, a gyorstól (sötétkék szín
a színtárcsán) a lassúig (bíbor) („g" ábra). Bárhol megérintheti a
színtárcsát. Automatikus színváltó módban is beállíthatja a színek
telítettségét és fényességét.
A normál üzemmódba való visszaálláshoz újra húzza végig ujját a
színtárcsa körül, majd nyomja meg a „0" gombot. A másik lehetőség,
hogy ki- („0"), majd ismét bekapcsolja „I" a LivingColors terméket.
(„a" ábra)
2.LivingColors lámpák összekapcsolása
1. Egy távvezérlővel több LivingColors lámpa is üzemeltethető. Ekkor
a LivingColors lámpák ugyanazt a színt bocsátják ki (vagy egyszerre
váltják a színeket). Több LivingColors termék egy távvezérlőhöz
kapcsolásához vigye a távvezérlőt a lámpa tetején lévő Philips logóhoz,
majd nyomja meg a „I" (be) gombot. A LivingColors háromszor
felvillan; majd zöld fénnyel, lassan villog. Ekkor felengedheti a gombot.
Az összekapcsolt lámpák a távvezérlő utolsó beállítására állnak.
ikonnal
-Tegye ugyanezt az összekapcsolni kívánt többi LivingColors lámpánál is.
- Ha újra külön szeretné használni a LivingColors lámpákat, kapcsolja
másik távvezérlőhöz a fent ismertetettel megegyező módon.
2. Egy LivingColors lámpa több távvezérlővel is irányítható. Ehhez
először állítsa vissza az egyik távvezérlőt úgy, hogy a „0" és a (
) gombot egyszerre nyomva tartja 5 másodpercig. Tartson két
távvezérlőt közel egymáshoz, és tartsa nyomva mindkettő
) megnyomásával
) és csökkenthető
2009-08-13 10:20:44

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Philips 6914930PH

This manual is also suitable for:

6914948phLivingcolors generation2