Philips 6914930PH User Manual page 63

Led wall lamp
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
2.З'єднання світильників LivingColors
1. За допомогою одного пульта дистанційного керування можна
керувати кількома світильниками LivingColors. Світильники
LivingColors будуть світитися однаковим кольором (або будуть
одночасно змінювати кольори). Щоб з'єднати кілька світильників
LivingColors із одним пультом дистанційного керування,
піднесіть пульт дистанційного керування до логотипу Philips,
що зверху на світильнику, і натисніть "I" (увімк.). Світильник
LivingColors спалахне тричі і на короткий час засвітиться зеленим
кольором. Тепер кнопку можна відпустити. З'єднані світильники
будуть працювати у режимі останнього налаштування пульта
дистанційного керування.
- Повторіть цю процедуру для кожного світильника LivingColors,
який бажаєте з'єднати з іншими.
- Щоб знову використовувати світильник LivingColors окремо,
з'єднайте його з іншим пультом дистанційного керування так, як
це описано вище.
Усунення несправностей:
Проблема
Світильник
LivingColors не
світить
Світильник
LivingColors не
реагує на дію пульта
дистанційного
керування
Не вдається з'єднати
кілька світильників
LivingColors
Неможливо увімкнути
режим автоматичної
зміни кольору
Світильник
LivingColors все ще не
функціонує належним
чином
58
MA0 000 021.indd 58
Можлива причина
Світильник не
Перевірте з'єднання шнура з лампою
під'єднано належним
Перевірте, чи штепсель правильно вставлено у розетку
чином
Пульт дистанційного
Див. наступний розділ
керування не працює
Пульт дистанційного
Перевірте батареї пульта дистанційного керування. Батареї слід встановити
керування не працює
належним чином ("+" та" -") і вставити у батарейний відсік. Якщо пульт
дистанційного керування й надалі не працює, замініть батареї.
Пульт дистанційного
З'єднайте пульт зі світильником LivingColors, дотримуючись вказівок розділу "2.
керування не з'єднано
З'єднання світильників LivingColors"
зі світильником
Бездротова мережа
Перемістіть світильник LivingColors подалі від точки доступу бездротової мережі
перевантажена
Перевірте, чи всі під'єднані до цього пульта світильники LivingColors увімкнено,
(напр., бездротовий
інакше вони не спрацьовуватимуть.
маршрутизатор)
Натисніть одночасно "0" та ( ) і утримуйте ці кнопки натисненими щонайменше
протягом 5 секунд, щоб перейти на інший канал (усі світильники LivingColors
засвітяться зеленим світлом для підтвердження). Цю процедуру можна виконувати
до 3 разів, але бажано з іншого місця.
Слід довше утримувати
Повторно виконайте процедуру розділу "2. З'єднання світильників LivingColors".
кнопку "I"
Якщо світильник з'єднано успішно, він один раз засвітиться зеленим світлом; якщо
світильник не з'єднано, відразу буде відновлено його попередні налаштування без
появи зеленого світла.
Світильники
Перевірте, чи внизу світильників, які не вдається з'єднати, і на задній панелі пультів
LivingColors належать
дистанційного керування є позначка "G2". Якщо на одному зі світильників немає
до різних версій
цієї позначки, його неможливо з'єднати зі світильником, який має цю позначку
(проте, його можна з'єднати зі світильником без "G2").
Ви неправильно
Якщо колір змінюється на інший (статичний), а подальшої зміни кольорів не
прокручували
відбувається, Ви неправильно прокручували коліщатко. Спробуйте ще раз
коліщатко
Інша проблема
Зверніться до центру освітлення Philips (див. розділ "Гарантія та обслуговування")
2. Керувати одним світильником LivingColors можна також за
допомогою кількох пультів дистанційного керування. Для цього
спочатку скиньте налаштування одного з пультів, натиснувши
і утримуючи кнопки "0" та ( ) одночасно протягом 5 секунд.
Потім, тримаючи два пульти дистанційного керування близько
один до одного, натисніть та утримуйте на них кнопку "I"
протягом 7 секунд. Тепер новий пульт дистанційного керування
можна з'єднати з LivingColors так само, як це описано вище.
- Керувати світильниками LivingColors, які з'єднано з двома (чи
більше) пультами дистанційного керування, можна будь-яким із
пультів.
- Щоб від'єднати пульт дистанційного керування від LivingColors,
тримайте пульт біля LivingColors і утримуйте натисненою кнопку
"0" протягом 3 секунд. LivingColors спалахне тричі. Утримуйте
натисненою кнопку "0" довше, після чого вона повільно почне
згасати. Тепер пульт дистанційного керування і LivingColors
від'єднано.
3.Сумісність із таймерами
Світильник LivingColors можна використовувати із таймером
(не входить у комплект). Коли світильник LivingColors увімкнено
з використанням таймера, світильник увімкнеться з останніми
налаштуваннями (режим статичного кольору або автоматичної зміни
кольору)
Вирішення
2009-08-13 10:20:50

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Philips 6914930PH

This manual is also suitable for:

6914948phLivingcolors generation2