Philips 6914930PH User Manual page 18

Led wall lamp
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
lengde, og så vri ringen tilbake for å låse stillingen (tegning 10). Du
kan også dra belysningen til den ene eller andre siden for å finne den
beste plasseringen.
Komme i gang:
1.Åpne batterirommet på fjernkontrollen ved å skyve på knappen på
baksiden Sett inn 3 AAA-batterier (+ og – som vist) (tegning a).
2.Slå på LivingColors ved å trykke kort på I (på) på av/på-knappen som
du finner på fjernkontrollen (tegning c).
3.Skap din egen stemning ved å gjøre følgende:
-Berør den ønskede fargen i fargehjulet. Du kan føre fingeren din over
fargehjulet for å finjustere fargen (tegning d).
-Endre fargemetningen (legge mer hvitt til den gjeldende fargen). Trykk
på (
) for dype farger eller på (
slutt vil du oppnå hvitt.
-Dimme. Øk (
) eller reduser (
dimmeknappene (tegning f).
4.Slå av LivingColors ved å trykke kort på 0-knappen (av) LivingColors
husker den siste innstillingen til neste gang (tegning c).
Gjør mer med LivingColors:
1.Modus for automatisk fargeendring
Dra fingeren rundt på fargehjulet, (én fullstendig sirkel), og trykk kort på
l (på). LivingColors går da inn i modus for automatisk fargeendring, og
lampen begynner å endre fargene automatisk.
Du kan justere hastigheten for fargeendringene. Hastigheten kan justeres
med klokken, fra rask (mørk blå farge på fargehjulet) til sakte (lilla)
(tegning g). Du kan trykke hvor som helst på fargehjulet. I modus for
automatisk fargeendring kan du også justere metningen og lysstyrken
til fargene.
Hvis du vil gå tilbake til modus for statisk farge, drar du fingeren rundt
fargehjulet igjen, og deretter trykker du på 0. Du kan også slå av, 0, eller
på, l, LivingColors igjen. (tegning a)
2.Koble LivingColors-lamper sammen
1. Du kan betjene flere LivingColors-enheter med én fjernkontroll.
LivingColors-lampene viser deretter den samme fargen (eller de
endrer farge samtidig). Hvis du vil koble flere LivingColors-enheter til
én fjernkontroll, plasserer du fjernkontrollen nær Philips-logoen øverst
på lampen og trykker på I (på). LivingColors blinker tre ganger, og
deretter blinker det raskt én gang i grønt. Nå kan du slippe knappen.
De sammenkoblede lampene går til den sist brukte innstillingen på
fjernkontrollen.
- Gjenta dette for hver LivingColors-lampe du vil koble til de andre.
- Hvis du vil bruke LivingColors-enhetene hver for seg igjen, kobler
du enheten til en annen fjernkontroll på samme måte som beskrevet
ovenfor.
13
MA0 000 021.indd 13
) for pastellfarger (tegning a). Til
) lysintensiteten med
2. Det er også mulig å kontrollere én LivingColors-lampe med flere
fjernkontroller. Hvis du vil gjøre dette, må du først tilbakestille én av
fjernkontrollene ved å trykke på og holde nede knappene 0 og (
samtidig i 5 sekunder. Deretter holder du to fjernkontroller tett inntil
hverandre og trykker på l-knappen på begge i 7 sekunder. Nå kan du
koble til en ny fjernkontroll til LivingColors-enhetene på samme måte
som beskrevet ovenfor.
- LivingColors-enheter som er koblet til to (eller flere) fjernkontroller,
kan kontrolleres av alle disse fjernkontrollene.
- Hvis du vil koble en fjernkontroll fra en LivingColors-enhet, holder
du fjernkontrollen tett inntil LivingColors-enheten og trykker på 0
i tre sekunder. LivingColors-enheten blinker tre ganger. Hold inne
0-knappen litt lenger, så endres det sakte til avslått. Fjernkontrollen og
LivingColors-enheten er ikke lenger koblet sammen.
3.Kompatibilitet med timere
Du kan bruke LivingColors med en timer (følger ikke med). Når
LivingColors er slått på med en timer, viser enheten deg den sist brukte
innstillingen (modiene statisk farge eller automatisk fargeendring)
)
2009-08-13 10:20:37

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Philips 6914930PH

This manual is also suitable for:

6914948phLivingcolors generation2