Download Print this page

Siemens Gigaset repeater Operating Instructions Manual page 93

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Customer Care (service)
Customer Care (service)
Via vores online-support på nedenstående websted kan du få enkel og let tilgængelig
hjælp ved tekniske spørgsmål og spørgsmål vedr. betjeningen af din telefon:
www.my-siemens.dk/Service
Hvis en reparation er påkrævet, skal du henvende dig til et vores servicecentre:
Abu Dhabi..........................0 26 42 38 00
Australia...........................18 00 62 24 14
Argentina ......................0 80 08 88 98 78
Austria .............................05 17 07 50 04
Bahrain ......................................40 42 34
Bangladesh ........................0 17 52 74 47
Belgium .............................0 78 15 22 21
Brunei .................................. 02 43 08 01
Bulgaria.................................02 73 94 88
Cambodia .............................12 80 05 00
Canada..........................1 88 87 77 02 11
China ............................0 21 50 31 81 49
Croatia ...............................0 16 10 53 81
Czech Republic ...............02 33 03 27 27
Denmark ...............................35 25 86 00
Dubai .................................0 43 55 99 88
Egypt .................................0 13 31 31 44
Estonia....................................6 30 47 35
Finland .............................09 22 94 37 00
France..............................01 56 38 42 00
Germany .......................0 18 05 33 32 22
Greece ...............................0 16 86 43 89
Hong Kong............................22 58 36 36
Hungary ...........................06 14 71 24 44
Iceland ....................................5 11 30 00
India .................................01 16 92 39 88
Indonesia .........................02 14 61 50 81
Ireland..............................18 50 77 72 77
Italy ..................................02 66 76 44 00
Ivory Coast............................80 00 03 33
Jordan................................0 79 55 96 63
Kuwait ....................................4 81 87 49
Latvia ......................................7 50 11 14
Lebanon................................01 44 30 43
Libya ................................02 13 35 02 31
Lithuania .................................2 39 77 79
Luxembourg ....................... 43 84 33 99
Malaysia ..........................03 79 52 51 84
Malta .....................00 35 32 14 94 06 32
Din Gigaset Repeater er beregnet til brug i dit land, således som anført på bunden af
apparatet. Der er taget hensyn til specielle forhold i de enkelte lande.
CE-mærkningen bekræfter, at produktet er i overensstemmelse med kravene i Rådets
teleterminaldirektiv.
92
Mauritius..... ............................... 2 11 62 13
Morocco...... ............................. 22 66 92 32
Netherlands ..................... 0 90 03 33 31 02
Norway ....... ............................. 22 70 84 00
Oman .......... .................................. 79 10 12
Pakistan ...... ........................ 02 15 67 35 65
Philippines... ............................. 28 14 98 88
Poland ......... ........................ 08 01 30 00 30
Portugal....... .......................... 8 00 85 32 04
Qatar ........... ................... 00 97 44 69 67 00
Russia ......... ........................ 09 57 37 29 51
Saudi Arabia .......................... 0 26 51 50 94
Sharjah ........ .......................... 0 65 33 66 42
Singapore.... ............................... 8 45 48 18
Slovak Republic
Slovenia ...... .......................... 0 14 74 63 36
South Africa ........................ 08 60 10 11 57
Spain .......... .......................... 9 02 11 50 61
Sweden....... .......................... 0 87 50 99 11
Switzerland . .......................... 0 12 12 00 90
Taiwan ........ ........................ 02 25 18 65 04
Thailand....... .......................... 0 27 15 51 00
Tunisia......... ............................. 01 86 19 02
Turkey ......... ..................... (0216) 579 71 00
United Kingdom ............... 0 87 05 33 44 11
USA............. ....................... 1 800 777 0211
Vietnam....... ............................. 45 63 22 44
Zimbabwe ... ............................. 04 36 94 24
07 59 68 22 66

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Siemens Gigaset repeater

This manual is also suitable for:

20152016plus