Download Print this page

Siemens Gigaset repeater Operating Instructions Manual page 113

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Placering
Placering
Lysdioder - förklaring
112
När Gigaset Repeater är registrerad, kan du placera enheten var
du vill och inom basens täckningsområde utöka räckvidden för
handenhe-terna. Se till att det finns ett strömuttag där du tänker
placera Gigaset Repeater och att den vänstra lysdioden på
enheten lyser med ett fast sken.
Om den vänstra lysdioden blinkar, är Gigaset Repeater för långt
borta från basstationen, eller så hindras mottagningen av tjocka
väggar eller metallhinder (t.ex. element).
När du letar efter ett lämpligt ställe för enheten kan du ha god
hjälp av en handenhet för att se till att förbindelsen med
basstationen är bra på det ställe där du placerar Gigaset
Repeater.
När du skall använda en handenhet för första gången i det
utökade området för Gigaset Repeater, stänger du av
handenheten inom det nya mottagningsområdet för Gigaset
Repeater, men utanför mottagningsområdet för basstationen,
och så slår du på den igen.
Basstation
Gigaset Repeater
Om du använder mer än en Gigaset Repeater i
området runt basstationen, måste det finnas ett
minimiavstånd på 10 meter mellan Gigaset
Repeater-enheterna.
Det finns två gröna lysdioder på höljets framsida. Den vänstra
lysdioden visar registreringsstatus och om enheten är klar att
använda. Den högra lysdioden visar handenheter anslutna till re-
peatern.
Vänster lysdiod - status:
Släckt
Blinkar
Fast sken
Blinkar i intervall
Höger lysdiod - status:
Släckt
Blinkar en gång
Blinkar två gånger
s
G iga se
t
R ep ea
ter
Utökat
Strömförsörjning AV
Ingen förbindelse med basstationen
Normal anslutning till basstationen
Registreringsläge PÅ
Ingen trafik
En handenhet ansluten via repeater
Två handenheter anslutna via repeater

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Siemens Gigaset repeater

This manual is also suitable for:

20152016plus