Download Print this page

Siemens Gigaset repeater Operating Instructions Manual page 90

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Anvend kontroltone
Fortsættelse af samtale
Med basestation
1)
Gigaset
2010, 2011,
2015, 2016
2020, 2030, 3020, 3025
2015 plus, 2016 plus,
2060isdn, 3010, 3015,
3030isdn, 3035,
3035isdn, 3060isdn,
3070isdn, 3075isdn
samt alle Gigaset 4000
basestationer
1) Gælder også Comfort-, Pocket- og Micro-modellerne.
2) Forudsætning: Håndsættet er blevet tændt i det udvidede dækningsområde af Gigaset
Repeateren og har ikke forladt dækningsområdet (er ikke blevet slukket og batterirummet er ikke
blevet åbnet).
3) Forudsætning: Forberedelsesproceduren på side 85 hhv. side 85 er blevet udført.
Kontroltonen angiver, om håndsættet fungerer i Gigaset
Repeaterens udvidede dækningsområde. Denne kontrol-
tone kan høres via det aktive håndsæt, så længe dette er
i radiokontakt med Gigaset Repeateren.
For at aktivere hhv. deaktivere kontroltonen skal følgende
procedure udføres på Gigaset Repeateren:
$
Sluk Gigaset Repeateren (tag netstikket ud).
$
Tænd Repeateren i 1 til 5 sekunder og sluk den igen.
$
Tænd Repeateren igen. Hvis den venstre lysdioden blin-
ker langsomt, sluk igen.
$
Tænd Repeateren igen. Nu er kontroltonen aktiveret hhv.
deaktiveret.
I denne tabel vises, om en eksisterende samtale kan fort-
sættes uden afbrydelse, når der skiftes mellem de forskel-
lige dækningsområder:
Når håndsættet flyttes fra et dækningsområde til et andet
Basestation
til Repeater
2)
ja
nej
3)
ja
Repeater
Repeater
til basestation
til Repeater
ja
ja
ja
Placering
ja
nej
ja
89

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Siemens Gigaset repeater

This manual is also suitable for:

20152016plus