Download Print this page

Siemens Gigaset repeater Operating Instructions Manual page 124

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Klargjøring
Klargjøring av Gigaset 2015/2016plus
INT
O441B
4 4 1
GJENTA
Klargjøring av Gigaset 3010/3015
B4 ¤ „
4 ¤
PROG.
INT
Klargjøring av Gigaset 3030isdn/3035/3035isdn/
4035/4130isdn/4135isdn
Før du kan bruke repeateren må visse basestasjoner være
klargjort på forhånd.
Hvis du har en Gigaset-basestasjon som ikke er beskrevet
her, kan du gå direkte til oppmeldingen på side 125.
Utfør følgende prosedyre på håndsettet:
B#1
Trykk på tastene
eller
# 1
PROG.
o
Tast inn 4-sifret systemkode.
Trykk på tastene
eller
PROG.
Klargjøringen er avsluttet, og du kan fortsette med
oppmeldingen på side 125.
Utfør følgende prosedyre på håndsettet:
Trykk på tastene
eller
OK
o„
Tast inn 4-sifret systemkode.
1
1
1
1 „
Trykk på tastene
Klargjøringen er avsluttet, og du kan fortsette med
oppmeldingen på side 125.
Dette er beskrevet i bruksanvisningen til basestasjonen, i
kapittelet "Tilbehør" .
Klargjøring
123

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Siemens Gigaset repeater

This manual is also suitable for:

20152016plus