Download Print this page

Siemens Gigaset repeater Operating Instructions Manual page 128

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Bruke kontrolltonen
Kontinuerlig samtaleføring
Med basestasjon
1)
Gigaset
2010, 2011, 2015, 2016
2020, 2030, 3020, 3025
2105 plus, 2016 plus,
2060isdn, 3010, 3015,
3030isdn, 3035,
3035isdn, 3060isdn,
3070isdn, 3075isdn
samt alle Gigaset 4000-
basestasjoner
1) Gjelder også Comfort-, Pocket- og Micro-versjoner.
2) Forutsetning: Håndsettet er slått på i det utvidede Gigaset Repeater-området og har ikke
blitt tatt ut av mottaksområdene (det er ikke foretatt utkobling av håndsettet eller åpning
av batterirommet).
3) Forutsetning: Det er foretatt klargjøring iht. side 123.
Med kontrolltonen har du mulighet til å slå fast om hånd-
settet fungerer i det utvidede området til Gigaset Repea-
ter. Denne kontrolltonen er hørbar på det aktiverte hånd-
settet så lenge dette er forbundet med Gigaset Repeater.
Utfør følgende på Gigaset Repeater når du skal aktivere/
deaktivere kontrolltonen:
$
Slå av enheten (trekk ut nettkontakten)
$
Slå på i 1 til 5 sekunder, og slå deretter av igjen
$
Slå den på igjen. Når den venstre lysdioden på enheten
blinker langsomt, slår du den av igjen.
$
Slå enheten på igjen. Kontrolltonen er nå aktivert eller
deaktivert.
I tabellen nedenfor blir det angitt hvorvidt det er mulig å
fortsette en uavbrutt samtale ved bytte av mottaksområ-
de:
Roaming med håndsettet
Basestasjon
Repeater
til repeater
til basestasjon
2)
ja
nei
3)
ja
Repeater
til repeater
ja
ja
ja
Plassering
ja
nei
ja
127

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Siemens Gigaset repeater

This manual is also suitable for:

20152016plus