Download Print this page

Siemens Gigaset repeater Operating Instructions Manual page 114

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Använd kontrolltonen
Med kontrolltonen kan du avgöra om handenheten fungerar i
det utökade området för Gigaset Repeater. Kontrolltonen är
hörbar på den aktiverade handenheten så länge som denna har
kontakt med Gigaset Repeater.
Gör följande på Gigaset Repeater när du skall aktivera resp.
stänga av kontrolltonen:
$
Slå av enheten (dra ut elkontakten).
$
Slå på den under en till fem sekunder och slå sedan av
den igen.
$
Slå på den på igen. När den vänstra lysdioden på enheten
blinkar långsamt, slår du av den igen.
$
Slå på enheten igen. Nu är kontrolltonen aktiverad eller
avstängd.
Placering
113

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Siemens Gigaset repeater

This manual is also suitable for:

20152016plus