Download Print this page

Vigtige Oplysninger - Siemens Gigaset repeater Operating Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents

Vigtige oplysninger

Anvendelse
Sikkerhedsanvisninger
Pakkens indhold
Vedligeholdelse
Gigaset Repeateren kan anvendes til trådløse Gigaset
telefoner fra Gigaset 3000.
G
Anvend udelukkende den medleverede strømfor-
syning som angivet på undersiden af Repeateren.
G
Repeateren kan have indflydelse på hospitalsudstyrs
funktion.
G
Hold en tilstrækkelig god afstand til andre elektronis-
ke apparater (f.eks. pc), da disse kan forårsage forstyr-
relser.
G
Repeateren må ikke anvendes i områder, hvor der er
fare for eksplosioner.
G
Repeateren må ikke anvendes i fugtige omgivelser
som f.eks. badeværelser.
G
Repeateren bør kasseres miljøvenligt.
1 Gigaset Repeater
1 strømforsyning til Gigaset Repeater
2 skruer og rawlplugs
denne betjeningsvejledning
Rengør Repeateren med en lettere fugtet klud, uden ke-
miske rengøringsmidler. Eller antistatisk klud. Anvend al-
drig en tør klud (statisk elektricitet)
G
Beskyt Repeateren mod stød og slag.
G
Beskyt Repeateren mod nedbør, fugt og væske.
G
Beskyt Repeateren mod støv og snavs.
G
Undgå at montere Repeateren i kolde eller fugtige
omgivelser.
G
Undgå at montere Repeateren i varme omgivelser
Vigtige oplysninger
83

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Siemens Gigaset repeater

This manual is also suitable for:

20152016plus