Download Print this page

Siemens Gigaset repeater Operating Instructions Manual page 88

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Tilmelding
Gentag tilmelding
Udfør nedenstående procedure:
$
Gigaset Repeateren er slukket (netstikket er ikke tilslut-
tet).
Klargør basestationen til tilmelding af repeateren på
samme måde som ved manuel tilmelding af et håndsæt.
Se betjeningsvejledningen til din basestation herom.
Sørg for, at der herunder ikke er andre base-
stationer i tilmeldingstilstand i nærheden af
Gigaset Repeateren.
$
Tænd Gigaset Repeateren (sæt netstikket i).
Lysdioden venstre på Gigaset Repeateren blinker uaf-
brudt. Kort tid efter lyser dioden konstant, hvilket indike-
rer afslutningen af tilmeldingen, samt at Gigaset Repea-
teren er klar til at blive taget i brug.
Tilmeldingen af Gigaset Repeateren er uafhæn-
gig af varigheden af tilmeldingstonen eller
visning på basestationen.
Hvis tilmelding ikke kunne gennemføres, vises
dette ved, at lysdioden blinker stadigt på Giga-
set Repeateren. I så fald skal proceduren genta-
ges.
Du kan til enhver tid tilmelde Gigaset Repeateren igen,
hvis tilmeldingen ikke lykkedes, eller den skal tilmeldes til
en anden basestation.
Inden Gigaset Repeateren forsøges tilmeldt igen (f.eks. til
en anden basestation), skal
nedenstående nulstillingsprocedure udføres på
Gigaset Repeateren:
$
Sluk Gigaset Repeateren (tag netstikket ud).
$
Tænd Gigaset Repeateren i 1 til 5 sekunder
og sluk den igen.
$
Tænd Gigaset Repeateren i 25 til 35
sekunder og sluk den igen.
Nu er Gigaset Repeateren klar til en ny tilmelding som
beskrevet ovenfor. Dette angives ved, at lysdioden blinker
konstant, efter at netstikket er sat i på ny.
Tilmelding
87

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Siemens Gigaset repeater

This manual is also suitable for:

20152016plus