Download Print this page

Siemens Gigaset repeater Operating Instructions Manual page 101

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Sijoituspaikka
Sijoituspaikka
Merkkivalojen (LED) tilat
100
Kun rekisteröinti on onnistunut, voit sijoittaa Gigaset
Repeaterin sinne, missä sinun täytyy kasvattaa luurien
kuuluvuusaluetta. Huolehdi kuitenkin siitä, että sijoituspai-
kassa on sähköpistorasia, ja että laitteen vasen ledi palaa
jatkuvasti kytkettyäsi laitteeseen virran.
Mikäli vasen ledi vilkkuu, Gigaset Repeater on joko liian
kaukana tukiasemasta tai yhteys tukiasemaan on huono
esim. paksujen seinien tai metalliesineiden (esim. säh-
köpatterin) takia.
Kun etsit sopivaa sijoituspaikkaa, voi luurista olla apua.
Sijoituspaikka on sopiva Gigaset Repeaterille, jos luurin
yhteys tukiasemaan on hyvä (kantaman varoitusääni ei
kuulu).
Kun käytät luuria ensimmäistä kertaa Gigaset Repeaterin
laajentamalla kuuluvuusalueella, kytke luuri Gigaset
Repeaterin kantama-alueella, mutta tukiaseman kantama-
alueen ulkopuolella, pois päältä ja sen jälkeen uudelleen
päälle:.
Tukiasema
Gigaset Repeater
Jos tukiaseman kantama-alueella on useampi
kuin yksi Gigaset Repeater, pitää Gigaset
Repeatereiden olla vähintään 10 metrin etäisyy-
dellä toisistaan.
Tukiaseman etupuolella on kaksi vihreää merkkivaloa
(LED). Vasen merkkivalo ilmaisee rekisteröintitilan ja käyt-
tövalmiuden, oikea merkkivalo ilmaisee luurien yhteyttä
tukiasemaan Repeaterin kautta.
Vasen merkkivalo:
Ei pala
Vilkkuu
Palaa jatkuvasti
Vilkkuu katkonaisesti
Oikea merkkivalo:
Ei pala
Vilkkuu kerran
Vilkkuu kaksi kertaa
s
G iga se
t
R epe ate
r
Laajennettu kuuluvuusalue
sähköt POIS PÄÄLTÄ
ei yhteyttä tukiasemaan
normaali yhteys tukiasemaan
rekisteröintivalmius
ei yhteyksiä Repeaterin kautta
yksi luuri yhteydessä tukiase-
maan Repeaterin kautta
kaksi luuria yhteydessä tukiase-
maan Repeaterin kautta.

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Siemens Gigaset repeater

This manual is also suitable for:

20152016plus