Download Print this page

Siemens Gigaset repeater Operating Instructions Manual page 109

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Inledning
Inledning
Kontakt
till
adapter-
kabel
108
Med en Gigaset Repeater kan du utöka mottagningsområdet för
högst två handenheter. Man kan använda upp till sex Gigaset
Repeater-enheter på samma basstation. Var och en av dem
utökar mottagningsområdet för två nya handenheter.
Det maximala antalet anslutna handenheter på basstationen
påverkas inte av Gigaset Repeater.
Gigaset Repeater
Exempel med två Gigaset Repeater-
Beispiel mit 2 Gigaset Repeatern
enheter
Innan du börjar med att registrera en Gigaset Repeater, måste
du placera den precis i närheten av basstationen och ett eluttag.
Om du redan använder andra Gigaset Repeater-enheter, skall
dessa i samband med registreringen vara påslagna och
placerade i närheten av bas-stationen.
Stick in kontakten på adapterkabeln i uttaget på baksidan av
Gigaset Repeater. Utgå från de angivna måtten och borra hål så
att du kan montera apparaten på väggen med hjälp av skruv och
pluggar.
På framsidan visas de olika driftslägena med hjälp av två
Lysdioder
lysdioder (förklaring på s. 112).
Gigaset Repeater
s
Gig as
et
Re pea
ter
Basstation
s
Gig as
et
Re pea
ter
Extra mottagningsområde
Zusätzliche Empfangsbereiche
med två Gigaset Repeater-
durch Gigaset Repeater

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Siemens Gigaset repeater

This manual is also suitable for:

20152016plus