Download Print this page

Siemens Gigaset repeater Operating Instructions Manual page 111

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Förberedelser
Förberedelser av Gigaset 2060isdn/3060isdn
Steg 1
t Service
.
t Leveransläge
Steg 2
t Service
.
t Leveransläge
Förberedelser av Gigaset 3070isdn/3075isdn/4170isdn/4175isdn
.
t Service
t Specialfunktion
Förberedelser av Gigaset 4000 basstationer
110
Gå igenom följande moment på handenheten (bara möjligt med
Comfort-handenheter):
t Systeminst.
OK
OK
Tryck inte
o
Mata in "1057" , och sedan "18156 41055 32842"
Tryck
Spara
t Systeminst.
OK
OK
Tryck inte
o
Mata in "1057" , och sedan "18156 41055 32842"
Tryck
Spara
$
Dra ut nätkontakten på basstationen och sätt dit den igen.
Förberedelserna är klara och du kan fortsätta med regist-
reringen på s. 110.
Gör så här på komforthandenheten:
(För 4170/75isdn välj „Ställa in basstation" istället
för „Service" !):
t Iställningar
OK
t
OK
Bekräfta det följande displaymeddelandet med
Nu är förberedelserna klara och du kan fortsätta med
registreringen på s. 111.
Se bruksanvisningen för respektive Gigaset 4000 basstation
under nyckelordet Repeater.
o
OK
o
OK
t Systeminställn.
OK
OK
Repeater
Mata in
systemkoden
Mata in system-
koden
FORTS.
OK
OK
OK
.

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Siemens Gigaset repeater

This manual is also suitable for:

20152016plus