Download Print this page

Siemens Gigaset repeater Operating Instructions Manual page 68

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
De controletoon gebruiken
Wissel van ontvangstbereik
met basisstation
1)
Gigaset
2010, 2015
2015 plus, 2060isdn,
3010, 3015, 3035isdn,
3070isdn
en alle Gigaset 4000
basisstations
1) Geldt ook voor de Classic, Comfort , Pocket- en Micro-versies.
2) Voorwaarde: de handset is in het vergrote bereik van de Gigaset Repeater ingeschakeld
en heeft het ontvangstbereik niet verlaten (de handset is niet opnieuw uitgeschakeld en het
batterijvak is niet geopend).
3) Voorwaarde: de voorbereiding op pagina 61 en pagina 62 is uitgevoerd.
Met de controletoon kunt u vaststellen of de handset in
het vergrote bereik van de Gigaset Repeater functio-
neert. Deze controletoon is op de geactiveerde handset
te horen zolang deze met de Gigaset Repeater verbon-
den is.
Voer de volgende procedure uit op de Gigaset Repeater
om de controletoon in- of uit te schakelen:
$
Schakel het apparaat uit (trek de adapter uit het stopcon-
tact)
$
Schakel het apparaat gedurende 1-5 seconden in en
vervolgens weer uit.
$
Schakel het apparaat uit (trek de adapter uit het stopcon-
tact).
$
Schakel het apparaat opnieuw in. Wanneer het linker
controlelampje op het apparaat langzaam knippert, scha-
kelt u het apparaat weer uit.
$
Schakel het apparaat opnieuw in. Hiermee is de contro-
letoon geactiveerd resp. gedeactiveerd.
In de volgende tabel is aangegeven of het gesprek bij het
wisselen van het ontvangstbereik van de Gigaset Repea-
ter naar het bereik van het basisstation automatisch
wordt voortgezet:
Bereikoverschrijding met de handset
basisstation
naar Repeater
2)
ja
3)
ja
Repeater
naar basisstation
ja
ja
Plaatsing
Repeater
naar Repeater
ja
ja
67

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Siemens Gigaset repeater

This manual is also suitable for:

20152016plus