Download Print this page

Siemens Gigaset repeater Operating Instructions Manual page 123

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Innledning
Innledning
Kontakt
til
adapter-
kabel
122
Med en Gigaset Repeater kan du utvide mottaksområdet
for maksimalt 2 håndsett. Det kan brukes inntil 6 Gigaset
Repeater-enheter på samme basestasjon. Hver av disse
utvider mottaksområdet for 2 nye håndsett.
Det maksimale antallet oppmeldbare håndsett på
basestasjonen påvirkes ikke av Gigaset Repeater.
Gigaset Repeater
Eksempel med 2 Gigaset Repeater-
Beispiel mit 2 Gigaset Repeatern
enheter
Før du går i gang med oppmelding av en Gigaset Repea-
ter, må du plassere den i umiddelbar nærheten av ba-
sestasjonen og et strømuttak. Dersom du allerede har tatt
i bruk andre Gigaset Repeater-enheter, må disse i forbin-
delse med oppmeldingen være slått på og plassert i nær-
heten av basestasjonen.
Stikk pluggen fra adapterkabelen inn i kontakten på baksi-
den av Gigaset Repeater. Ut fra de angitte målene kan du
lage passende hull, slik at apparatet kan monteres på
veggen ved hjelp av skruer og plugger.
På forsiden vises de ulike driftsmodi ved hjelp av to
Lysdioder
lysdioder (forklaring på side 125).
Gigaset Repeater
s
Gig as
et
Re pea
ter
Basestasjon
s
Gig as
et
Re pea
ter
Ekstra mottaksområde med
Zusätzliche Empfangsbereiche
Gigaset Repeater-enheter
durch Gigaset Repeater

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Siemens Gigaset repeater

This manual is also suitable for:

20152016plus