Download Print this page

Siemens Gigaset repeater Operating Instructions Manual page 61

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Inleiding
Inleiding
Voorbeeld met 2 Gigaset Repeaters
Beispiel mit 2 Gigaset Repeatern
Aansluiting
voor
voedings-
kabel
controlelampje
60
Met de Gigaset Repeater kunt u het ontvangstbereik van
maximaal 2 handsets vergroten. Er kunnen maximaal 6
Gigaset Repeaters tegelijk met één basisstation worden
gebruikt. Met elke Gigaset Repeater beschikt u over een
groter groter ontvangstbereik voor telkens 2 handsets.
De Gigaset Repeater heeft geen invloed op het maxi-
mum aantal handsets dat bij uw basisstation kan worden
.
aangemeld
Gigaset Repeater
s
Gig as
et
Re pe ate
r
Basisstation
Gigaset Repeater
s
Gig as
et
Re pe ate
r
Vergroot ontvangstbereik dankzij de Gigaset
Zusätzliche Empfangsbereiche
durch Gigaset Repeater
Repeaters
Voordat u met de aanmeldprocedure begint, plaatst u de
Gigaset Repeater in de buurt van het basisstation en een
stopcontact. Mocht u de Gigaset Repeater reeds gebrui-
ken, dan moet deze t.b.v. de aanmeldprocedure inge-
schakeld naast het basisstation zijn geplaatst.
Steek het meegeleverde aansluitsnoer in de aansluiting
aan de achterkant. Aan de hand van de aangeduide afme-
tingen kunt u gaten boren om het apparaat met behulp
van de meegeleverde schroeven en pluggen aan de muur
te bevestigen
Aan de voorkant bevinden zich twee controlelampjes,
waarvan de linker de status van het apparaat weergeeft
(toelichting zie pagina 66).
.

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Siemens Gigaset repeater

This manual is also suitable for:

20152016plus