Download Print this page

Siemens Gigaset repeater Operating Instructions Manual page 60

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Belangrijke aanwijzingen
Toepassing
Veiligheidsinstructies
Inhoud van de verpakking
Onderhoud
De Gigaset Repeater kan met alle Gigaset draadloze
handsets vanaf Gigaset 3000 worden gebruikt.
G
Gebruik uitsluitend de meegeleverde adapter.
Het typenummer van de adapter staat aangegeven op
de onderkant van de Repeater.
G
De werking van medische apparaten kan worden
beïnvloed.
G
Houd voldoende afstand van andere elektronische
apparaten (zoals PC's), omdat deze de werking
kunnen storen.
G
Gebruik het apparaat niet in een omgeving met
explosiegevaar.
G
Gebruik het apparaat niet in badkamer of
doucheruimte.
G
Draag uw Gigaset Repeater alleen inclusief de
gebruiksaanwijzing over aan derden.
G
Oude of defecte apparaten zijn klein chemisch afval
(KCA). De verwijdering van deze apparaten dient te
geschieden volgens de geldende milieuvoorschriften.
G
1 Gigaset Repeater
G
1 adapter voor Gigaset Repeater
G
2 schroeven en pluggen
G
deze gebruiksaanwijzing
Voor het schoonmaken van de Gigaset Repeater kunt u
het beste gebruik maken van een vochtige doek of een
antistatische doek. Gebruik nooit een droge doek i.v.m.
statische lading.
Belangrijke aanwijzingen
59

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Siemens Gigaset repeater

This manual is also suitable for:

20152016plus