Download Print this page

Siemens Gigaset repeater Operating Instructions Manual page 85

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Indledning
Indledning
Eksempel med 2 Gigaset Repeater
Bøsning
til
strøm-
forsyning
84
Ved hjælp af Gigaset Repeater kan rækkevidden af maks.
2 håndsæt øges. Op til 6 Gigaset Repeatere kan anvendes
samtidig i forbindelse med en basestation. Antallet af
håndsæt kan øges i overensstemmelse hermed.
Gigaset Repeateren har ingen indflydelse på det maksi-
malt mulige antal håndsæt, som kan tilmeldes basestatio-
nen.
Gigaset Repeater
Beispiel mit 2 Gigaset Repeatern
Inden tilmelding skal Gigaset Repeateren placeres i umid-
delbar nærhed til basestationen og en stikkontakt. Hvis
der allerede anvendes en Gigaset Repeater, skal denne
hhv. disse placeres ved siden af basestationen under
tilmelding.
På undersiden af Repeateren stikkes strømforsyningen i
bøsningen. Til vægmontering kan der bores tilsvarende
huller (skruer og rawlplugs medleveres).
På oversiden signalerer to lysdioden de forskellige driftstil-
stande (forklaring på side 88).
Lysdiode
Gigaset Repeater
s
Gig as
et
Re pea
ter
s
Gig as
et
Re pea
ter
Almindelig rækkevidde med
Zusätzliche Empfangsbereiche
durch Gigaset Repeater
Gigaset Repeater

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Siemens Gigaset repeater

This manual is also suitable for:

20152016plus