Download Print this page

Siemens Gigaset repeater Operating Instructions Manual page 92

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Garanti og reklamationsret
Garantien omfatter det leverede udstyr, inkl. alle dele, undtaget er installation og konfiguration. Ga-
rantien omfatter ikke almindelig slitage.
Garantien dækker ikke:
G
Hvis købsbevis er bortkommet, ændret eller på anden måde gjort ugyldigt.
G
Hvis model- eller produktnummer er fjernet, ændret eller på anden måde gjort ugyldigt.
G
Hvis indgreb er foretaget af uautoriseret værksted eller reparatør.
G
Hvis skade er opstået som følge af væske, lynnedslag, skade forårsaget ved tab eller fejlagtig
anvendelse eller fejlagtig installation i henhold til betjeningsvejledningen.
G
Eftersyn, vedligeholdelse, reparation og udskiftning af dele som følge af normal slitage.
Som garantibevis gælder en kvittering med dato for købet. Såfremt der ikke kan konstateres fejl efter
gennemgang af produktet, forbeholder Siemens sig ret til at afvise garantidækning af undersøgelse.
Vi forbeholder os retten til de udskiftede apparater eller dele.
Vi afholder omkostninger til materialer og arbejdstid, men ikke omkostninger til transport, porto og
fragt.
Garantien opfatter ikke ændringer, justeringer, og tilpasninger, der er nødvendig for at bringe pro-
duktet til anvendelse i andre lande, end det land – hvortil det er produceret.
Siemens er under ingen omstændigheder ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste og tab af data, øv-
rige informationer samt opsætning. Siemens kan ikke holdes ansvarlig for tabte downloadede appli-
kationer via telefonen. Ændringer af denne garanti kræver forudgående skriftlig samtykke fra Sie-
mens.
Garanti og reklamationsret
91

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Siemens Gigaset repeater

This manual is also suitable for:

20152016plus