Download Print this page

Siemens Gigaset repeater Operating Instructions Manual page 89

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Placering
Placering
LED-funktionsindikator
88
Når Gigaset Repeateren er tilmeldt, kan den placeres,
hvor dækningsområdet til håndsættene ønskes udvidet.
Vær dog opmærksom på, at der er en stikkontakt i nærhe-
den, og at venstre lysdioden på Repeateren lyser kon-
stant, når den er blevet tændt.
Hvis venstre lysdioden blinker, er afstanden mellem Giga-
set
Repeateren og basestationen for stor hhv. forstyrres ra-
diokontakten af f.eks. tykke mure eller metalgenstande
(f.eks. radiotorer).
Et håndsæt kan anvendes til at finde den optimale place-
ring, ved at der skal være god radiokontakt mellem
håndsættet og basestationen dér, hvor Gigaset
Repeateren ønskes placeret.
Når et håndsæt skal anvendes første gang i det udvidede
dækningsområde af Gigaset Repeateren, skal håndsættet
slukkes i dette nye dækningsområde, men må samtidig
ikke være i basestationens dækningsområde, og skal
efterfølgende tændes igen:
Basestation
Hvis der anvendes flere end én Gigaset Repea-
ter i basestationens dækningsområde, skal der
være en afstand på mindst 10 m mellem Giga-
set Repeaterne.
Der er to grønne lysdioder (LED) på forsiden af kabinettet.
Venstre lysdiode viser tilmeldingstilstanden, og om udsty-
ret er klar til brug, mens højre lysdiode signalerer
håndsæt-forbindelserne via Repeateren.
Tilstande, som indikeres af venstre lysdiode:
Mørk
Blinker
Konstant lys
Ved intermitterende blink kan apparatet tilmeldes
Tilstande, som indikeres af højre lysdiode:
Mørk
Blinker én gang
Blinker to gange
Gigaset Repeater
s
G iga se
t
R ep ea
ter
Udvidet dækningsområde
Strømforsyning SLUKKET
Der er ingen forbindelse til base-
stationen
Der er normal forbindelse til ba-
sestationen
Ingen trafik
Der er et håndsæt tilsluttet via
Repeateren
Der er to håndsæt tilsluttet via
Repeateren

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Siemens Gigaset repeater

This manual is also suitable for:

20152016plus