Download Print this page

Siemens Gigaset repeater Operating Instructions Manual page 122

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Viktige opplysninger
Bruk
Sikkerhetsanvisninger
Innholdet i esken
Vedlikehold
Gigaset Repeateren kan anvendes i forbindelse med alle
Gigaset basestasjoner fra Gigaset 1000-serien og nyere.
Det anbefales å bruke håndsett av Gigaset 2000-serien el-
ler nyere.
G
Bruk bare det medfølgende adapteret. Adaptertype er
angitt i bunnen av laderen.
G
Medisinsk utstyr kan påvirkes.
G
Hold forsvarlig avstand til andre elektroniske appara-
ter (f. eks. PCer), siden disse kan forstyrre bruken av
apparatet.
G
Apparatet må ikke brukes på steder der det foreligger
eksplosjonsfare.
G
Apparatet må ikke brukes på badet eller i dusjrom.
G
Husk alltid å levere bruksanvisningen sammen med
Gigaset Repeater til nye brukere.
G
Avhend apparatet på en miljøvennlig måte
1 Gigaset Repeater
1 adapter til Gigaset Repeater
2 skruer og plugger
Denne bruksanvisningen
Tørk laderen med en fuktig klut eller en antistatisk klut.
Bruk aldri en tørr klut (fare for statisk lading).
Viktige opplysninger
121

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Siemens Gigaset repeater

This manual is also suitable for:

20152016plus