Download Print this page

Siemens Gigaset repeater Operating Instructions Manual page 125

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Klargjøring
Klargjøring av Gigaset 2060isdn/3060isdn
1. trinn:
t Service
.
t Initialization
2.trinn:
.
t Service
t Initialization
Klargjøring for Gigaset 3070isdn/3075isdn/4170isdn/4175isdn
t Service
.
t Spesialfunksjon
Klargjøring for Gigaset 4000-basestasjoner
124
Utfør følgende prosedyre på håndsettet (bare mulig med
håndsett med komfortbetjening):
t System settings
OK
OK
Ikke trykk
o
Tast inn "1057" , deretter "18156 41055 32842"
Trykk
Lagre
t System settings
OK
OK
Ikke trykk
o
Tast inn "1057" , deretter "18156 41055 32842"
Trykk
Lagre
$
Trekk ut nettkontakten på basestasjonen og sett den inn
igjen. Klargjøringen er avsluttet, og du kan fortsette med
oppmeldingen på side 125.
Utfør følgende prosedyre på komforthåndsettet:
(På 4170/75isdn velger du „Still inn base" i stedet for
„Service"!)
t Innstillinger
OK
t
OK
Bekreft den neste meldingen på displayet med
Klargjøringen er avsluttet, og du kan fortsette med opp-
meldingen på side 125 .
Du finner nærmere opplysninger i bruksanvisningen for
den aktuelle Gigaset 4000-basestasjonen under stikkor-
det Repeater.
o
OK
o
OK
t System innst.
OK
OK
Repeater
Tast inn systemkode
Tast inn systemkode
OK
NESTE
OK
OK
.

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Siemens Gigaset repeater

This manual is also suitable for:

20152016plus