Download Print this page

Siemens Gigaset repeater Operating Instructions Manual page 105

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Takuu
hetkistä teknistä tasoa. Tästä ei aiheudu asiakkaalle ylimääräisiä kuluja. Asiakkaalla ei
ole oikeutta vaatia tällaisia toimenpiteitä.
G
Laitteiden mahdolliset maakohtaiset erot eivät ole vikoja, eivätkä siten kuulu takuun pii-
riin. Maakohtaisia muutoksia ei tehdä.
G
Muut vaatimukset ovat poissuljettuja. Siemens ei missään tapauksessa vastaa toimin-
nan keskeytymisestä, menetetyistä tuloista tai datan tai muiden tietojen menetyksistä.
Niiden varmistaminen kuuluu yksin asiakkaalle.
G
Muutokset tähän takuuseen vaativat Siemensin kirjallisen suostumuksen.
Takuun voimassaoloaika
G
Takuuaika on 12 kuukautta.
G
Kaikissa muissa maissa takuu on voimassa maakohtaisen, lainmukaisen vähimmäista-
kuuajan, kuitenkin korkeintaan 24 kuukautta.
G
Takuuaika alkaa siitä päivästä, jolloin asiakas ostaa laitteen.
G
Takuun alainen toimenpide (esim. korjaus) ei pidennä takuun kestoa.
G
Takuukorjauksista huolehtivat takuun antajan valtuuttamat huollot maanlaajuisesti.
Takuun antaja on Siemens Osakeyhtiö, Majurinkatu 6, FIN-02600 Espoo.
Käänny takuuasioissa huoltomme puoleen (katso sivu 105)
104

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Siemens Gigaset repeater

This manual is also suitable for:

20152016plus