Download Print this page

Siemens Gigaset repeater Operating Instructions Manual page 65

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Aanmeldprocedure
Aanmeldprocedure
64
Voor het aanmelden van de Repeater op een Gigaset-
basisstation voert u de volgende stappen uit
$
De Gigaset Repeater is uitgeschakeld (de adapter is uit
het stopcontact).
Bereid de basis bij het aanmelden van de Repeater op
dezelfde wijze voor als bij het handmatig aanmelden van
een Comfort-handset. Zie hiervoor ook de gebruiks-
aanwijzing van het basisstation .
Let op dat zich tijdens deze aanmeldprocedure
geen andere basisstations in de omgeving van
de Gigaset Repeater in de aanmeldmodus
bevinden.
Schakel de Gigaset Repeater in (steek de adapter in het
$
stopcontact).
Het linker controlelampje op de Gigaset Repeater knip-
pert. Na een korte tijd blijft het controlelampje branden.
Dit betekent dat de aanmeldprocedure is beëindigd en
dat de Gigaset Repeater gebruiksklaar is.
U hoeft tijdens de aanmeldprocedure niet te
letten op het display van de handset of op
acoustische signalen.
Als de aanmeldprocedure niet meteen lukt,
wordt dit aangegeven door het voortdurend
knipperen van het controlelampje van de
Gigaset Repeater. In dit geval dient u de
aanmeldprocedure te herhalen.
:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Siemens Gigaset repeater

This manual is also suitable for:

20152016plus