Download Print this page

Siemens Gigaset repeater Operating Instructions Manual page 67

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Plaatsing
Plaatsing
Functie-aanduiding met controlelampjes
66
Als het aanmelden is gelukt, kunt u de Gigaset Repeater
daar plaatsen waar u het ontvangstbereik van uw hand-
sets wilt vergroten. Plaats het apparaat bij een stop-con-
tact en controleer of het linker controlelampje op het
apparaat na het inschakelen onafgebroken brandt. Als het
linker controlelampje knippert, is de Gigaset Repeater te
ver van het basisstation verwijderd of wordt de ont-
vangst gehinderd door bijvoorbeeld dikke muren of meta-
len voorwerpen (zoals radiatoren).
Bij het zoeken naar een geschikte plaats voor de Gigaset
Repeater kunt u gebruikmaken van een handset. Deze
moet op de plaats waar de Gigaset Repeater komt te
staan, een goede verbinding hebben met het basis-
station.
Als u een handset voor de eerste keer in het vergrote
bereik van de Gigaset Repeater gebruikt, dient u de
handset binnen het ontvangstbereik van de Gigaset
Repeater, maar buiten het ontvangstbereik van het basis-
station, uit- en vervolgens weer in te schakelen:
Basisstation
Als u binnen het bereik van uw basisstation
meerdere Gigaset Repeaters gebruikt, moet u
tussen de Gigaset Repeaters een afstand van
minimaal 10 m bewaren.
Aan de voorzijde van het toestel bevinden zich twee groe-
ne controlelampjes. Het linker controlelampje geeft de
aanmeldstatus en de bedrijfsstatus weer. Met het rechter
controlelampje wordt de verbinding van de handsets
weergegeven die via de Repeater verlopen.
Linker controlelampje:
Uit
Knippert
Continu oplichten
Onderbroken knipperen Gereed voor aanmelden AAN
Rechter
controlelampje
Donker
Knippert een keer
Knippert twee keer
Gigaset Repeater
s
G iga se
t
R epe ate
r
Vergroot ontvangstbereikt
Stroomvoorziening UIT
Geen verbinding met basissta-
tion
normale verbinding met het
basisstation
:
Geen verkeer
Eén handset via Repeater ver-
bonden
Twee handsets via Repeater ver-
bonden

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Siemens Gigaset repeater

This manual is also suitable for:

20152016plus