Download Print this page

Siemens Gigaset repeater Operating Instructions Manual page 115

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Övrigt
Samtal utan avbrott
Med basstation
1)
Gigaset
2010, 2011, 2015, 2016
2020, 2030, 3020, 3025
2105 plus, 2016 plus,
2060isdn, 3010, 3015,
3030isdn, 3035,
3035isdn, 3060isdn,
3070isdn, 3075isdn
samt alla Gigaset 4000-
basstationer
1) Gäller även Comfort- och Pocketversioner.
2) Förutsättning: Handenheten har slagits på i det utökade Gigaset Repeater-området och har inte
förts utanför mottagningsområdena (handenheten har inte kopplats ur och batterifacket har inte
öppnats).
3) Förutsättning: Förberedelserna har genomförts enligt s. 109.
Övrigt
Felsökning
Problem
Vänstra lysdioden blinkar med
ett fast intervall efter
registrering.
Vänstra lysdioden blinkar med
ett fast intervall vid sin aktuella
placering.
Vänstra lysdioden lyser inte
alls.
Handenheten tar inte emot
någon signal från Repeatern.
Samtalen bryts när man byter
mottagningsområde.
114
I tabellen nedan kan du se om du kan fortsätta ett pågående
samtal när du byter mottagningsområde.
Roaming med handenheten
Basstation
till Repeater
2)
ja
nej
3)
ja
Orsak
Ingen radioförbindelse med
basstationen.
Ingen radioförbindelse med
basstationen.
Ingen strömförsörjning.
Repeatern är inte registrerad.
Ingen radioförbindelse med
basstationen.
Handenheten hittar inte
Repeatern.
Otillräckligt stöd för roaming. Se tabellen för samtal utan avbrott.
Repeater
till basstation
ja
ja
ja
Åtgärd
Gör om registreringen.
Välj en ny placering.
Kontrollera nätanslutningen.
Gör om registreringen.
Välj en ny placering.
Slå på och stäng av handenheten.
Repeater
till Repeater
ja
nej
ja

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Siemens Gigaset repeater

This manual is also suitable for:

20152016plus