Download Print this page

Siemens Gigaset repeater Operating Instructions Manual page 110

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Förberedelser
Förberedelser för Gigaset 2015/2016plus
INT
O441B
4 4 1
GJENTA
Förberedelser för Gigaset 3010/3015
B4 ¤ „
4 ¤
PROG.
INT
Förberedelse av Gigaset 3030isdn/3035/3035isdn/4035/4130isdn/4135isdn
För att du ska kunna använda repeatern måste basstationen
vara förberedd för det.
Om du använder en Gigaset basstation som inte anges här kan
du fortsätta direkt med registreringen på s. 110.
Utför följande moment på handenheten:
B#1
Tryck på knapparna
eller
# 1
PROG.
o
Mata in en fyrställig systemkod.
Tryck på knapparna
eller
PROG.
Förberedelserna är klara och du kan fortsätta med regist-
reringen på s. 110.
Utför följande moment på handenheten:
Tryck på knapparna
eller
OK
o „
Mata in en fyrställig systemkod.
1 „
1
1
1
Tryck på knapparna
Förberedelserna är klara och du kan fortsätta med
registreringen på s. 110.
Detta beskrivs i bruksanvisningen för basstationen, i kapitlet
"Tillbehör".
Förberedelser
109

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Siemens Gigaset repeater

This manual is also suitable for:

20152016plus