Download Print this page

Siemens Gigaset repeater Operating Instructions Manual page 63

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Voorbereiding
Voorbereiding voor Gigaset 2060isdn
e
1
stap:
.
t Service
t Standaardinstel
OK
e
2
stap:
.
t Service
t Standaardinstel
OK
Voorbereiding voor Gigaset 3070isdn/4170isdn/4175isdn
.
t Service
t Spec. functie
62
Voer op de handset de volgende procedure uit (voorbe-
reiding alleen mogelijk met de Comfort-handset):
t Systeeminstell.
OK
niet op
OK
o
„1057" en vervolgens „18156 41055 32842" invoeren
drukken
Bewaar
op
t Systeeminstell.
OK
OK
niet op
o
„1057" en vervolgens „17996 41297 20449" invoeren
drukken
Bewaar
op
$
Verwijder de adapter uit het stopcontact en steek de
adapter vervolgens weer in het stopcontact. De voorbe-
reiding is voltooid en u kunt verdergaan met de aanmeld-
procedure zoals beschreven op pagina 64.
Voer de volgende procedure uit op de Comfort-handset:
(bij 4170/75isdn i.p.v. „Service" a.u.b. „Basis instellen"
kiezen!)
t Instellingen
OK
t
OK
Vervolgens de tekst op het display met
tigen
De voorbereiding is voltooid en u kunt verdergaan met
de aanmeldprocedure zoals beschreven op pagina 64.
o
OK
drukken
o
OK
drukken
t Systeeminstell.
OK
Repeater
OK
.
Systeemcode invoeren
Systeemcode invoeren
OK
VERDER
beves-

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Siemens Gigaset repeater

This manual is also suitable for:

20152016plus