Download Print this page

Siemens Gigaset repeater Operating Instructions Manual page 97

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Johdanto
Johdanto
pistoke-
paikka
sähkö-
johtoa
varten
96
Voit kasvattaa Gigaset Repeaterin avulla enintään kahden
langattoman luurin kuuluvuusaluetta. Voit liittää jopa kuusi
Gigaset Repeateria yhtä aikaa yhteen tukiasemaan, jolloin
kutakin Gigaset Repeateria kohden kasvaa kahden luurin
kuuluvuusalue.
Tukiasemaan rekisteröitävien luurien lukumäärää ei voi
kasvattaa Gigaset Repeaterin avulla.
Gigaset Repeater
Esimerkki: 2 Gigaset Repeateria
Beispiel mit 2 Gigaset Repeatern
Sijoita Gigaset Repeater tukiaseman ja sähköpistorasian
välittömään läheisyyteen ennen rekisteröinnin aloitta-
mista. Jos käytössäsi on jo Gigaset Repeatereita, pitää
niiden olla käyttövalmiita rekisteröintiä varten.
Työnnä toimituksen mukana tullut sähköjohto laitteen
takana olevaan pistokepaikkaan. Annettujen mittojen
perusteella voit porata reiät ja kiinnittää laitteen toimituk-
sen mukana tulleiden ruuvien ja proppujen avulla seinään.
Laitteen etupuolella olevasta kahdesta ledistä näkyy lait-
teen
kulloinenkin toimintatila (kuvaus katso sivu 100).
ledi
Gigaset Repeater
s
Gig as
et
Re pe ate
r
Tukiasema
s
Gig as
et
Re pea
ter
Gigaset Repeatereiden
Zusätzliche Empfangsbereiche
laajentamat kuuluvuusalueet
durch Gigaset Repeater

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Siemens Gigaset repeater

This manual is also suitable for:

20152016plus