Download Print this page

Siemens Gigaset repeater Operating Instructions Manual page 129

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Annet
Annet
Feilsøking
Problem
Den venstre lysdioden blinker
vedvarende etter endt oppmel-
ding
Den venstre lysdioden blinker
vedvarende på det aktuelle
plasseringsstedet
Den venstre lysdioden lyser
ikke i det hele tatt
Mobilsettet mottar ikke signa-
ler fra repeateren
Samtalen brytes ved bytte av
mottaksområde
128
Årsak
Ingen radioforbindelse til ba-
sestasjonen
Ingen radioforbindelse til ba-
sestasjonen
Ingen strømforsyning
Repeateren er ikke opp-
meldt.
Ingen radioforbindelse til ba-
sestasjonen
Håndsettet finner ikke repea-
teren
Manglende støtte for roa-
ming
Utbedring
Gjenta oppmelding
Velg ny plassering
Kontroller strømtilkoblingen
Gjenta oppmelding
Velg ny plassering
Slå håndsettet av og på
Se tabellen for kontinuerlig samtale-
føring

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Siemens Gigaset repeater

This manual is also suitable for:

20152016plus