Download Print this page

Siemens Gigaset repeater Operating Instructions Manual page 87

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Forberedelse
Forberedelse af Gigaset 2060isdn/3060isdn
1. trin:
.
t Service
t Initialisering
2. trin:
t Service
.
t Initialisering
Forberedelse af Gigaset 3070isdn/3075isdn/4170isdn/4175isdn
.
t Service
t Specialfunktion
Forberedelse af Gigaset 4000 basestationer
86
Udfør nedenstående procedure på håndsættet (kun mulig
i forbindelse med håndsæt med komfortbetjening):
t System settings
OK
OK
tryk ikke på
o
Indtast „1057" og dernæst „18156 41055 32842" .
Tryk på tasten.
SAVE
t System settings
OK
tryk ikke på
o
Indtast „1057" og dernæst „17996 41297 20449" .
Tryk på tasten.
SAVE
$
Træk netstikket på basestationen ud og sæt det i igen.
Forberedelsen er afsluttet, og der kan fortsættes med
tilmeldingen på side 87.
Udfør følgende procedure på komforthåndsættet:
(Vælg "Justering af basestation" ved 4170/75isdn i stedet
for "Service"!)
t Indstillinger
OK
t
OK
Den efterfølgende henvisning på displayet skal bekræftes
med
Forberedelsen er afsluttet, og du kan fortsætte med
tilmeldingen på side 7 .
Se betjeningsvejledningen til den relevante Gigaset 4000
basestation under stikordet Repeater.
o
OK
o
OK
OK
t system-indstill.
OK
OK
Repeater
VIDERE
.
indtast systemkoden
indtast systemkoden
OK
OK
OK

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Siemens Gigaset repeater

This manual is also suitable for:

20152016plus